Trajnost ni le modna muha – je dejstvo

Zavedanje o pomembnosti pogleda v prihodnost k doseganju dolgoročnih rezultatov in vseobsegajoče blaginje, je v današnjem času ključno.

Ker želimo dolgoročne rezultate in blaginjo ne le za nas, temveč tudi za vse naše deležnike kot tudi prihodnje generacije, zajemamo v svoj fokus širši pogled, usmerjen v prihodnost. Trajnostno naravnane poslovne strategije podjetij so nujnost in dejstvo.

Pot do trajnostno naravnane poslovne strategije od nas zahteva razumevanje vpliva delovanja podjetja na širše družbeno okolje in prizadevanje, da s svojimi odločitvami in delovanjem krepimo pozitiven vpliv v procesih ustvarjanja dobička za vse deležnike.

Inicialna oz. osnovna odgovornost podjetij za obstanek in razvoj z ustvarjanjem profita je bistveno širša – zajema odgovornost do ljudi – zaposlenih, dobaviteljev in strank, odgovornost do okolja, na katerega vpliva in v okviru katerega deluje. Slednje terja odgovorno odločanje. Odgovorno odločanje temelji na pristni želji pustiti pozitiven pečat (purpose), ima pred seboj trajnostno, dolgoročno uspešnost tako za ljudi – zaposlene, dobavitelje in stranke (people), okolje (planet) in stremi k ustvarjanju trajnega dobička (profit). Odgovorno odločanje terja pogum in zahteva osebno odločitev ter pogled naprej skozi prizmo širše skupnosti: namesto kratkoročnih rezultatov – boljši rezultati v prihodnje za vse deležnike.

Odločajmo se odgovorno – ne ker jo to »in« , ampak, ker je tako prav – za nas in naše zanamce.

Avtorica: Katarina Primožič Ramoveš, Direktorica področja Ljudje in Kultura, NIL d.o.o., in  vodja projektne skupine na področju družbene odgovornosti, Conscia

Članek je bil objavljen v novičniku Združenja Manager. NIL je član Združenja Manager.

Prave stvari na pravi način

Na NIL-u ne želimo biti le poslovno uspešno podjetje, ampak si vsak dan prizadevamo, da prispevamo k napredku in pozitivnim spremembam v družbi. Želimo biti podjetje, ki dela prave stvari na pravi način. Zato ni presenetljivo, da je naš slogan “IT za boljše življenje“.

Preberite več