Podatkovni center in računalništvo v oblaku

IT-infrastruktura za boljšo odzivnost vašega posla

Izzivov v sodobnem poslovanju ne manjka, preobrazba poslovanja pa postaja nuja za vsa podjetja, ki želijo ostati korak pred tekmeci in se hitreje ali celo hipno odzivati na spremenjene tržne razmere in zahteve strank.

V pospešeno digitaliziranem poslu in gospodarstvu imajo informacijske tehnologije še kako pomembno vlogo, podjetja se vse bolj zanašajo na svoje podatkovne centre in računalniški oblak, saj ti predstavljajo temelje zagotavljanja visokega nivoja storitev in dostavljanja vrednosti vse bolj zahtevnim strankam. Direktorji informatike (CIO), tehnični direktorji (CTO) in IT-oddelki so pod vse večjimi pritiski, saj morajo storitve nuditi vse hitreje in ob nižjih stroških (TCO). Slednje pa lahko dosežejo le, če uvedejo model agilnega razvoja poslovanja, ki vsebuje kombinacijo oblačnih rešitev ter avtomatizacijo in orkestracijo poslovnih procesov in IT-virov. Upravljanje z masovnimi podatki, tehnologijami strojnega učenja in rešitvami s področja interneta stvari (IoT) prinaša številne nove poslovne priložnosti, ki ob prenovljenih poslovnih procesih podjetjem pomagajo do novih prihodkov in hitrejše povrnitve naložbe v sodobne rešitve.

Oblikovanje zasebnega oblaka, nadgradnja podatkovnega centra

Naši strokovnjaki svetujejo pri načrtovanju, implementaciji, nadgradnji, podpori in upravljanju sodobne IT-infrastrukture. Vaše obstoječe okolje vam pomagamo spremeniti v učinkovit podatkovni center nove generacije ali pa zasebno oblačno IT-okolje, ki bo dolgo in zanesljivo podpiralo in omogočalo vaše poslovanje.

Preberite več

Javni in hibridni oblak

Prehod v računalniški oblak je poslovna in ne tehnična odločitev. Naši strokovnjaki vam pomagajo oceniti, katere dele obstoječe infrastrukture velja preseliti v oblak in tako doseči kar najbolj učinkovito poslovanje. Poskrbimo tudi, da bo prehod v oblak (javni ali hibridni) potekal gladko, brez prekinitev poslovanja in da boste z novim okoljem strankam (po)nudili še bolj kakovostne storitve.

Preberite več

Avtomatizacija in upravljanje

Upravljanje IT-infrastrukture in storitev je zahtevno in časovno potratno, v praksi je napak veliko. Avtomatizacija in orkestracija procesov, povezanih z IT-infrastrukturo, uspešno odpravljata tovrstne težave, IT-okolje postane bolj učinkovito, vi pa se lahko osredotočite na posel.

Preberite več

Neprekinjeno poslovanje

Zavedamo se, da nedelovanje IT-okolja pomeni izpad prihodkov, zato s svojimi rešitvami poskrbimo, da je prekinitev poslovanja kar najmanj. Tudi v primeru izpada (ne glede na razlog zanj) naše storitve varnostnega kopiranja in obnove poslovanja poskrbijo za obnovo podatkov in poslovanja v kar najkrajšem možnem času. Pomagamo vam vzpostaviti robustno in varno rezervno IT-okolje, bodisi lokalno bodisi v oblaku, ki bo zagotavljalo maksimalno razpoložljivost in minimiralo število ter obseg prekinitev poslovanja.

Preberite več

 

Hrbtenica, ki nosi vašo konkurenčno prednost

Hitrejše poslovanje

IT-infrastruktura mora biti vsak trenutek kos poslovnim zahtevam. Prav zato se osredotočamo na zagotavljanje rezultatov, kot so dvig produktivnosti, hitrejše zagotavljanje storitev, optimizacija procesov, neprekinjeno poslovanje in večja učinkovitost poslovanja. IT-okolje prilagodimo glede na potrebe vaše organizacije, saj bo le tako lahko ustvarjalo kar največjo vrednost.

IT-okolje, ki raste s podjetjem

Izbira prave smeri je le del poti digitalne preobrazbe. V stalno spreminjajočem se okolju se mora tudi podjetje obnašati kar se da prilagodljivo in agilno. Biti s svojo ponudbo korak pred konkurenti. Poslovni strategiji mora biti kos tudi IT-okolje – to mora biti sposobno hitrih reakcij, tudi če poslovne razmere zahtevajo večjo spremembo. Za kompleksna okolja je slednje pogosto prevelik izziv, zato velja v IT-okolje uvesti več avtomatizacije in poenostaviti upravljanje, z rešitvami, ki so bodisi gostovane, konvergenčne ali v oblaku, pa podjetje pridobi večjo prilagodljivost in se lažje hitreje odzove na izzive prihodnosti – bodisi spremembo poslovanja ali močno pospešeno rast obsega poslovanja.

Varno in neprekinjeno poslovanje

Sodobno poslovanje je neprekinjeno poslovanje, mikavnost globalnega poslovanja pa od številnih podjetij zahteva delovanje v režimu 24/7. Takšnim zahtevam mora biti prilagojeno tudi IT-okolje, torej strežniki in storitve. V digitalnem svetu na podjetja preži obilo nevarnosti, zato je treba IT-okolje ustrezno zaščititi – pred zunanjimi in notranjimi napadalci. Drži, nesreče in napake se dogajajo, a zato še ni konec sveta – z našimi rešitvami s področja varnostnega kopiranja in obnove poslovanja boste ugled in stranke (ter podatke) ohranili tudi takrat, ko vas doleti pravcata katastrofa.

Optimizacija stroškov in poslovnih procesov

Izbira ustreznega tehnično-poslovnega modela vam bo znižala stroške, povezane z IT-infrastrukturo. Kombinacija lokalnih rešitev in storitev iz oblaka, kjer infrastrukturo in IT-vire plačujete po dejanski (u)porabi ustvarja znatne prihranke, dodatno pa številne fiksne stroške spremeni v operativne. A ne le s stroškovnimi prihranki, prenovljeno IT-okolje se izkaže tudi z izboljšanimi procesi, avtomatizacijo storitev in poenostavljenim upravljanjem.

 

Poslovne zahteve in IT z roko v roki

Naši strokovnjaki za podatkovne centre in računalništvo v oblaku vam lahko pomagajo postaviti in doseči ambiciozne poslovne cilje ter prilagoditi zasebno, javno ali hibridno IT-okolje skladno s poslovnimi zahtevami glede rasti in razvoja poslovanja. Obstoječe in nove platforme ter rešitve bomo optimizirali za zagotavljanje poslovne vrednosti – za vas in vaše stranke. Poskrbeli bomo za oblikovanje IT-okolja, ki bo kar se da prilagodljivo, varno in vam bo omogočalo hiter razvoj.