Opredelitev in načrtovanje

Dobra strategija je tista, ki jo je možno uresničiti

IT-projekti postajajo iz leta v leto bolj kompleksni, dodano vrednost pa lahko na dolgi rok ustvarjajo le v primeru, ko je uvajanje novih tehnologij skrbno načrtovano in implementirano, delo z njimi pa osvojijo tudi končni uporabniki. Takšni projekti potrebujejo jasne smernice in usklajevanje vseh deležnikov glede ciljev, pristopov, mejnikov, virov in drugih sestavnih delov projektov.

Niti dva IT-projekta si nista enaka

Vsaka stranka, industrijska panoga in regija imajo različne zahteve in pričakovanja. Vsako okolje se drugače spopada z novostmi in spremembami, razvojem ter organsko evolucijo, ki lahko trajajo več let. Stvari postanejo še bolj kompleksne, če vemo, da nihče ne ve vsega, ljudje pa se pogosto omejujemo z lastnim razumevanjem mogočega. Prav zato velik delež IT-projektov ni podrobno opredeljen, saj skrbno načrtovanje zahteva sodelovanje stranke in naših IT-arhitektov ter inženirjev. Pomagamo vam jasno opredeliti poslovne zahteve in razviti optimalen načrt projekta z vsemi ključnimi fazami ter aktivnostmi.

Prav zato smo tako ponosni na svojo sposobnost premikanja mej agilnosti in prilagodljivosti, saj vsaki stranki pripravimo projekt po meri, glede na njene potrebe, metodologijo in zrelost razvojnega načrta.

V primeru, ko gre za resnično nadvse kompleksne projekte, te razdelimo na več podprojektov in faz ter poskrbimo za njihovo uresničevanje po modelu slapu. Pomagamo vam določiti pristope, s katerimi boste nadzorovali proces uresničevanja projekta od začetka do konca – od poskusov, prototipiranja do stalnega preverjanja, ali so (vmesni) rezultati skladni z načrti in pričakovanji. Pomagamo vam vpeljati pristop agilnega razvoja rešitev.

Prednosti

  • Minimiranje tveganj izvedbe projekta in sprejetja tehnologije
  • Natančna opredelitev in optimizacija stroškov projekta
  • Jasno opredeljene zadolžitve, s katerimi se izognete zamudam in napakam v komunikaciji