Ocene tveganja in pregledi

Tveganje mora biti pametna izbira

Preprečevanje vseh tveganj je pregrešno drago in navadno kar praktično nemogoča naloga za večino podjetij. Zaradi tega je potrebno pri razvoju varnostne strategije zagotoviti natančno oceno tveganj, ki ste jim izpostavljeni. S katerimi grožnjami se vaše podjetje sooča? Katere so pomembnejše od ostalih in kako veliko škodo lahko povzročijo? Kakšna je njihova verjetnost? Ocena varnostnega tveganja vam pove, katere grožnje morate odpraviti nemudoma in katere nekoliko kasneje.

Pomagali vam bomo do boljšega razumevanja različnih vsakodnevnih odločitev, ki jih morate sprejeti, če želite razviti varnostni sistem, ki vam zagotavlja nemoteno poslovanje, sprejema pa ustrezno določena in ocenjena tveganja.

Morda bomo predlagali notranji pregled sistemov, ki bo jasno izpostavil globoko skrite kritične ranljivosti, ali simuliran vdor od zunaj, ki bo vaš sistem preizkusil površinsko, vendar ponudil tudi realistično oceno tveganja pred praktičnimi vdori zunanjih akterjev, ki imajo navadno veliko hujše posledice. Seveda znamo predlagati tudi kombinacijo omenjenih pristopov.

Koristi

Bolje razumite svojo izpostavljenost tveganjem

Ocena tveganja varnosti informacijskega sistema je nujna za številna podjetja, ki morajo zagotoviti skladnost s standardi v svoji industriji. Celovita ocena tveganja vam zagotovi boljše razumevanje ranljivih točk sistema in izpostavljenosti grožnjam. Obstoječa tveganja so ocenjena tako glede verjetnosti pojava težave kot škode, ki bi jo zloraba utegnila povzročiti. Predlogi za odpravo tveganj so nato prilagojeni vašim individualnim potrebam, ključnim sredstvom, sistemom, politikam in nadzornim sistemom.

Predvidite stroške

Popolna odsotnost tveganj ne obstaja, zato je potrebno opraviti celovito oceno informacijskega tveganja in oceniti verjetnost vdora, ki zlorabi znano pomanjkljivost v sistemu in škodo, ki jo lahko povzroči. Ta korak vam bo omogočal razumeti ukrepe, ki so potrebni za zmanjšanje tveganja na sprejemljiv nivo. Oceno tveganja lahko uporabite za prihodnje ocene težav, naložb v varnost, določanje proračuna in urejanje dostopnosti zaposlenih.

Soočite se z najsodobnejšimi izzivi

Nove in vedno bolj kompleksne grožnje se pojavljajo vsakodnevno, vaše poslovno okolje pa se mora razvijati s hitrostjo nove tehnologije, če želite uspešno in varno konkurirati na tržišču. Ocena tveganja vam bo omogočila, da natančno ocenite svoj položaj v primerjavi s trenutnimi in prihajajočimi grožnjami in načrtujete prihodnje naložbe finančnih in časovnih naporov v upravljanje s tveganji.

Skladnost z zahtevami

Tudi vaša organizacija mora biti skladna z lokalno in mednarodno zakonodajo in industrijskimi standardi. Ocena tveganja je del standardov, kot so HIPAA, ISO in PCI DSS.

Ključen je pravi pristop!

Preberite, kako poteka varnostni pregled

Kaj delamo?

 • Zunanja ocena varnosti IT sistema.
 • Notranja ocena varnosti IT sistema.
 • Ocene varnosti spletnih aplikacij.
 • Ocene varnosti spletnega bančništva, spletne prodaje, PCI-DSS.
 • Ocena tveganja vdora v SCADA/Industrijske sisteme.
 • Socialni inženiring.
 • Migracija v oblak in ocena tveganj.
 • Izobraževanje zaposlenih o informacijski varnosti.

Zakaj NIL?

 

 • Pristop osredotočen na realne scenarije tveganj.
 • Priporočila in usmeritve, ki omogočajo konkretne ukrepe.
 • Širok nabor storitev, od ocen tveganj posamezne storitve do celotnega podjetja.
 • Pokrivanje celotnega življenjskega cikla tveganj.