Naš IT si lahko tudi TI

Začuti utrip naše ekipe

Že več kot tri desetletja spreminjamo drzne zamisli v odlične projekte. Prvi smo pripeljali internet v Slovenijo in z našim naprednim varnostno-operativnim centrom nenehno stremimo k nadgradnji celovitih rešitev na področju IT. Delujemo lokalno, povezujemo globalno — naša skupina talentiranih in strokovnih posameznikov in posameznic brezpogojno skrbi za razvoj in prenos znanja na področju avtomatizacije, orkestracije, omrežnih rešitev, računalništva v oblaku in informacijske varnosti za srednja in velika podjetja v zasebnem in javnem sektorju pri nas in po svetu. Digitalno ali ne, ključ našega uspeha je prav v povezovanju. Se najdeš v teh besedah tudi ti? Poveži se z nami.

Seznam prostih delovnih mest

IT za boljše življenje

Naša dolgoletna tradicija v povezljivosti tehnoloških rešitev (omrežja, orodja za sodelovanje, IT & kibernetska varnost , podatkovni center in oblačne storitve) nam omogoča, da kot podjetje nudimo celovite storitve za naše stranke. S prepletanjem različnih tehnoloških področij in sodelovanjem virtualnih timov inženirjev/-k skrbimo za agilnost ekipe in učinkovito nagovarjamo potrebe trga, zaposlene pa vključujemo v edinstveno mrežo znanja.

Napredna omrežja

Varno, zanesljivo in hitro povezovanje je izziv današnjega časa in prihodnosti. Zmogljivost in programabilnost, celo samodejna prilagodljivost je le nekaj lastnosti, ki so za omrežja nove generacije postale samoumevne. V okviru naših storitev jih načrtujemo, gradimo in zagotavljamo njihovo nemoteno delovanje. Ni pomembno, ali so ta preprosta in lokalna, ali pa hibridna. Pomembno je, da zagotavljajo medsebojno povezljivost vseh uporabnikov in drugih virov, ki se nahajajo na lokacijah podjetij, ali pa so na voljo kot storitve iz oblaka.

Omrežja so ključna za zagotavljanje podpore poslovnim procesom in storitvam, katerih vedno bolj pomemben del so tudi dovršena orodja in storitve za sodelovanje. Strokovnjaki, ki so del tima za tehnološko področje Omrežja svoje rešitve nenehno soustvarjamo in preverjamo s kolegi s področij varnosti, sodelovanja ali aplikacij, ter tako skupaj sestavljamo in zagotavljamo najboljše rešitve, ki našim strankam omogočajo dolgoročno uspešno poslovanje.

Tehnologije za sodelovanje

Strokovnjaki tima Sodelovanje prispevajo k temu, da komunikacija s pomočjo naprednih tehnologij nemoteno teče ne glede na to, kje se nahaja podjetje in njihovi zaposleni. Interna organizacijska delitev na tehnološka področja, skrbi za nemoteno kroženje znanja in izkušenj. Ker uspeh ni le stvar same tehnologije, ampak načina njene uporabe, NIL-ovci poskrbimo za izvajanje celovitega nabora storitev, vključno z zagotavljanjem tehnične podpore na domačih in tujih tleh.

Informacijska in kibernetska varnost

Zagotavljanje varnega poslovanja je en izmed glavnih izzivov vseh podjetij. Varnostne grožnje in tveganja so visoka in povsem realna, to vsak dan vedno več podjetij izkuša v praksi, tako doma, kot v tujini. Največ izkušenj s teh področij lahko zberemo tisti, ki se s tem profesionalno ukvarjamo in svojih kupcem pomagamo pri spremljanju dogajanja, zmanjševanju tveganj, pa tudi zamejevanju posledic. Zato je potrebna edinstvena kombinacija širokega spektra znanj, izkušenj ter sodobnih orodij, s katerimi neprekinjeno varujemo poslovanje naših strank ter jim tako omogočamo nemoteno poslovanje in razvoj.

Podatkovni center in oblak

Zmogljiv oblak, prilagojen potrebam prav vsakega uporabnika? Naši strokovnjaki se zavedajo pomembnosti varnega, zanesljivega, pa tudi razširljivega informacijskega okolja za vse, ki želijo dosegati učinkovitost in zmogljivost internih in eksternih procesov podjetja. Z visokim tehničnim znanjem in v sodelovanju z vodilnimi IT-ponudniki tim tehnološkega področja Podatkovni center & oblak ustvarja napredne oblačne rešitve po meri. Kupcem pomagamo razumeti priložnosti in prednosti, ki jih predstavljajo storitve iz oblaka in hkrati te smotrno povezovati z vsem tistim, kar kupci želijo, ali morajo obdržati pri sebi. V naslednjem koraku skupaj načrtujemo izvedbo takšnega hibridnega načina koriščenja virov. Rezultat so hibridna okolja, ki omogočajo dostopanje do različnih, optimalno izbranih virov na poenoten način, ne glede na to, kje se ti nahajajo.

Pridruži se nam

Pri nas šteje vsak posameznik in vedno smo odprti za nova sodelovanja. Oglejte si prosta delovna mesta in se prijavite!

 
Fokusni partnerji

 

 

 

 

Podporni partnerji