Poročila NIL monitorja v pomoč pri investicijah in spremembah v IT okolju

Nadgradnja uspešnega sodelovanja

Skupina Mladinska knjiga (Skupina) je največja založniška skupina v JV Evropi z bogato tradicijo preko 60 let. Prisotna je v 6 državah in zaposluje več kot 1500 ljudi. Skupino sestavlja 12 podjetij v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Avstriji. Glavne dejavnosti Skupine so založništvo, knjigotrštvo, trgovina s pisarniškimi in šolskimi potrebščinami ter logistične storitve.

Zaradi geografske razpršenosti podjetij znotraj Skupine ima informacijska infrastruktura velik vpliv na učinkovito sodelovanje med njimi. Zato je Skupina že pred desetletjem vzpostavila prostrano virtualno zasebno omrežje (VPN), ki jim olajšuje komunikacijo in delo.

Nivo povezljivosti (hitrost in zanesljivost) med podjetji pa je kljub temu še vedno precej odvisen od kvalitete javne informacijske infrastukture (optično, kabelsko, ADSL omrežje). Skupina je zato želela natančen vpogled v delovanje infrastrukture, storitev (IP telefonija, kontaktni center) ter v varnostne parametre na vseh povezanih napravah. Kot v založništvo usmerjena družba sama nima dovolj velikega števila ustrezno usposobljenega strokovnega kadra, zato so pomoč poiskali pri zunanjem izvajalcu. Skupina že več let uporablja NIL-ovo asistenco, s katero si zagotavlja hitro odpravljanje težav v informacijski infrastrukturi ob vnapraj znanih stroških. Na podlagi preteklih izkušenj so se zato tudi tokrat odločili za podjetje NIL in storitev NIL Monitor.

Vpogled v delovanje javne informacijske infrastrukture

NIL Monitor je nadgradnja asistence, z njo pa si je Skupina poleg odpravljanja težav zagotovila aktivno spremljanje celotne infrastukture, pregled nad delovanjem storitev ter nad nivojem varnosti.


“Neprestano spremljanje in obveščanje o stanju povezljivosti preko 100 lokacij s centrom je zelo pomembno za naše poslovanje. Tudi poročila, ki jih dobimo konec meseca, nam koristijo pri iskanju oziroma morebitni zamenjavi ponudnikov storitev ter pri investicijah v opremo.”

Janez Firm, sistemski administrator, Skupina Mladinska knjiga


Spremljanje maksimalne prepustnosti omrežja na vseh VPN povezavah stalno izvajajo oddaljene sonde. V primeru odstopanja izmerjenih vrednosti lahko nemudoma sklepamo, da bodo zelo verjetno pričele slabše delovati tudi uporabniške aplikacije. NIL Monitor pa ne omogoča le boljšega predvidevanja delovanja infrastrukture, ampak tudi hitrejše in natančnejše identificiranje vzrokov za težave.

V primeru ponavljajočih se težav so meritve zelo močan argument za posredovanje pri ponudniku storitev. Poleg informacije o prepustnosti NIL Monitor zagotavlja tudi podatke o razpoložljivosti, odzivnosti in izgubah na povezavah. Skratka, NIL Monitor zagotavlja celovito sliko o kvaliteti (javne) infrastrukture. Skupina se je ravno na osnovi teh podatkov v preteklosti že odločila za zamenjavo ponudnika, ki ni izpolnjeval njihovih poslovnih zahtev in pričakovanj.


“Pogovarjamo se tudi o nadgradnji – ko bi se zaznalo nedelovanje lokacije, bi prvi stik, tako s ponudnikom kot tudi z nami, vzpostavili iz NIL Monitorja ter šele nato v reševanje vključili naše strokovnjake”

Janez Firm, sistemski administrator, Skupina Mladinska knjiga


Spremljanje storitev in boljša varnost

Kontaktni center ima za poslovanje Skupine velik pomen – je eno izmed ključnih orodij za komunikacijo s strankami in pomemben mehanizem za trženje in analitiko. NIL Monitor spremlja prenos podatkov med ponudniki in Skupino ter skrbi, da je le-ta zanesljiv in pravilen. Ta in podobna testiranja pomembno olajšujejo delovanje centra ter prispevajo k zanesljivosti celotne infrastrukture: glede na pomen kontaktnega centra za Skupino imajo lahko motnje ali celo izpad delovanja centra negativen vpliv na poslovne procese.

Na poslovanje pa lahko vplivajo tudi varnostni incidenti, česar se v Skupini zelo zavedajo. Posebno pozornost zato namenjajo napravam na oddaljenih lokacijah, ki so zaradi povezanosti z javno infrastrukturo bolj izpostavljene morebitnim vdorom. NIL-ovi inženirji dnevno preverjajo nastavitve naprav, medtem ko NIL Monitor samodejno ovrednoti in ocenjuje varnostne nastavitve na vseh elementih infrastrukture. Na podlagi teh ocen se identificira šibke varnostne člene in po potrebi tudi pravilno ukrepa.

NIL na podlagi spremljanja pripravlja mesečna poročila, ki Skupini dajejo celovit pregled nad informacijskim okoljem, omogočajo identifikacijo trendov ter pomagajo pri načrtovanju investicij v opremo. Skupina si je na ta način dolgoročno znižala stroške vzdržavanja infrastrukture ter število težav.

Poslovne prednosti

 • Učinkovito sodelovanje med podjetiji
 • Manj težav v IT infrastrukturi
 • Lažje načrtovanje investicij v opremo
 • Zmanjšanje varnostnih tveganj
 • Vnaprej znani stroški storitve
 • Razbremenitev inženirjev Skupine

Značilnosti rešitve

 • Široko virtualno zasebno omrežje (VPN)
 • Stalno spremljanje povezljivosti več kot 100 lokacij s centrom
 • Spremljanje infrastrukture kot upravljana storitev
 • Merjenje maksimalne pasovne širine in odzivnosti povezav
 • Spremljanje delovanja storitev (kontaktni center, IP telefonija)
 • Razpoložljivost lokacij
 • Analiza trendov
 • Ocena varnostnih nastavitev
 • Tesna navezava na asistenčne postopke