Virtualizacija namizij in aplikacij

Zmagovalni scenarij za uporabnike in oddelek IT

Vsako rastoče podjetje se sooči s trenutkom, ko oddelek IT izgubi nadzor na namizji zaposlenih. Vedno novi sodelavci in fluktuacija zaposlenih informatikom povzročajo veliko dela – omogočiti jim je treba ustrezno delovno okolje in (digitalno) počistiti za ljudmi, ki so podjetje zapustili – vse to pa zahteva ogromno časa. Uvajanje novih aplikacij na stotine ali tisoče naprav je tudi poglavje zase. Prej ali slej oddelek IT ugotovi, da individualna obravnava zaposlenih in njihovih naprav ni več vzdržna.

Rešitve za virtualizacijo namizij in aplikacij oddelkom IT omogočijo hitrejše zagotavljanje operacijskih sistemov in aplikacij (vključno s starejšimi aplikacijami) na katerokoli napravo ali skupino naprav – in to na daljavo. Obenem tak pristop izboljša nivo varnosti in nadzora ter poenostavi upravljanje. Virtualna namizja in aplikacije lahko poganjate lokalno ali pa v oblačni infrastrukturi.

Pregledno in varno upravljanje namizij

Nižji stroški

Izdelava »predlog« namizij in aplikacij za posamezne skupine uporabnikov olajša delo oddelku IT. Uporaba skript, ki namizna okolja hitro in enostavno uredijo v podatkovnem centru ali oblaku, je bistveno hitrejša od fizičnega ukvarjanja z napravami. Dodatno ima oddelek IT boljši pregled nad rabo aplikacij in licenc, kar omogoča natančnejše planiranje potreb po IT-virih in izogib stroškom neuporabljenih licenc.

Centralizirano in poenostavljeno upravljanje

Upravljanje virtualnih okolij in aplikacij je bistveno lažje izvedljivo iz centralne lokacije, kjer IT-skrbnik določa pravila dostopa do IT-virov, upravlja licence, skrbi za varnostne nastavitve ter jih nato distribuira do posameznih skupin uporabnikov. Takšen pristop močno zniža tudi število klicev v oddelek pomoči in podpore uporabnikom, saj vrsta »edinstvenih« težav preprosto izgine.

Izboljšana varnost

Centralizirano upravljanje namizij olajša tudi varovanje uporabnikov in IT-okolja pred varnostnimi grožnjami. Skrbnik enostavno določi in distribuira nova varnostna pravila in politike na vsa virtualizirana namizja ter spremlja in preprečuje tvegano obnašanje aplikacij na napravah – denimo neavtorizirane namestitve aplikacij.

Višja prilagodljivost

Le redka podjetja se izognejo uporabi prilagojenih poslovnih aplikacij in starejših programov. Prav možno je, da tudi vi uporabljate aplikacije, ki delujejo le na nekaterih operacijskih sistemih. Nič hudega. Virtualizacija aplikacij vam omogoča, da te vedno dostavite uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Pripravljenost uporabnikov

Virtualizacija je morebiti precej drugačen način zagotavljanja IT-virov uporabnikov, a pomembno je predvsem to, da uporabniška izkušnja ostane enaka. Z vidika uporabnikov se nič ne spremeni, večina jih niti ne bo opazila, da namesto starega računalnika uporablja virtualizirano namizje.

Vas zanima, kako smo podjetjem omogočili prehod na virtualno zagotavljanje storitev?

  • Je virtualizacija IT-virov pravi model za vašo organizacijo: Pomagamo vam izdelati natančno analizo obstoječega okolja, uporabniških pričakovanj in zahtev, te uskladiti s poslovnimi cilji in pripraviti strategijo virtualizacije IT-okolja.
  • Infrastrukturne zahteve: Po izdelani strategiji virtualizacije boste imeli dobro predstavo o tem, kako bo ta vplivala na delo uporabnikov.Poskrbeti morate, da bo infrastruktura kos novemu modelu. Pomagamo vam oceniti zahteve glede omrežja, hrambe podatkov, podatkovnega centra in strežnikov ter skladno z načrti zagotoviti lokalno ali oblačno realizacijo virtualizacije.
  • Virtualizacija aplikacij: Pomagamo vam vzpostaviti nov in bolj učinkovit način zagotavljanja aplikacij poslovnim uporabnikom. V poslovanje lahko vpeljemo virtualizacijo aplikacij, pretočne aplikacij, storitve oddaljenih namizij (RemoteApp, Microsoft App-V, VMware App Volumes).
  • Virtualna namizja (VDI): Pomagamo vam načrtovati, izdelati in vpeljati celovito okolje virtualnih namizij, vključno s personaliziranimi namizji, varnostnimi elementi ter centraliziranim upravljanjem.
  • Nadzor: Naša orodja za nadzor virtualiziranih okolij nudijo temeljit vpogled v delovanje in zmogljivosti virtualiziranih okolij (obremenitev strežnikov in sistemov hrambe podatkov, število aktivnih uporabnikov itd.). Na ta način lahko potencialne težave odkrijete še preden se spremenijo v resne probleme in tako prihranite številne ure odpravljanja težav. Orodje za nadzor je sestavni del vseh naših rešitev za virtualna okolja. Nadzorni sistem lahko implementiramo tudi v obstoječo virtualizirano infrastrukturo.

Zakaj NIL?

 

  • Bogate izkušnje s postavitvami virtualiziranih okolij. Posvetimo se opolnomočenju uporabnikov, nadgradnjam infrastrukture in doseganju vaših poslovnih ciljev.
  • Odlično razumevanje infrastrukturnih zahtev (lokalnih in v oblaku).
  • Partnerstva z vodilnimi ponudniki rešitev za virtualizacijo, kot sta VMware in Microsoft.
  • Obilo izkušenj s področja informacijske varnosti.
  • Več kot 10 let izkušenj z virtualizacijo.