Arhitekturna zasnova

Brez dobrega načrta ni dobre rešitve

Želite iskren odgovor na to, kako se lotiti velikega izziva? Projekt, ki ima opraviti z razvojem kompleksnega IT-okolja ali integracijo sistemov, preprosto potrebuje skrbno in natančno načrtovanje.

V tej fazi se poslovni cilji in opredeljene zahteve prevedejo v jasno sliko gradnikov rešitve, kjer je jasno opredeljena interakcija med njimi. Tako lahko spremljate »nosečnost« svoje rešitve – od definicije zahtev do same izvedbe.

Kakovostno postavljena arhitektura je že pol rešitve.

Naš pristop

Načrtovanja sistemov se lotimo z dveh dopolnjujočih se zornih kotov:

  • najboljših praks v industriji
  • dodajanjem elementov, prilagojenih dejanskemu okolju in ukrojenih po individualnih potrebah stranke.

Na ta način zagotovimo, da je vsak načrtovan sistem temeljito preverjen za zanesljivostjo delovanja in zagotavlja vse želene funkcionalnosti. Ponovno ne izumljamo kolesa, temveč se osredotočamo na uporabnost rešitve, prilagojene potrebam stranke.

Pripravimo vam visokonivojski načrt rešitve, ki je enostavno razumljiv ter pogosto neodvisen od proizvajalca komponenet rešitve, ter podroben nizkonivojski načrt rešitve z jasnim opisom preslikave funkcij v programsko opremo in specifične nastavitve opreme. Takšen pristop, ki je bogato dokumentiran, olajša tudi prenos znanja na končne uporabnike. Naše rešitve niso nikoli zgolj povezane črne škatle, temveč jasno razložena inženirska umetnina.

Prednosti

  • Minimalno tveganje neuspešne izvedbe projekta
  • Jasno odločanje in potrjevanje zahtev stranke skozi več progresivnih korakov pred izvedbo projekta
  • Ne le najboljše, temveč najbolj primerne prakse – bodisi nove ali stare – naš načrt vsebuje leta izkušenj iz najbolj kompleksnih infrastrukturnih okolij ter praktične izkušnje z najbolj naprednimi ter novimi sistemi in pristopi

Zakaj NIL?

 

  • Poskrbimo za bistveno več kot le implementacijo najboljše prakse – razvijemo rešitev po meri dejanskih poslovnih izzivov, ki temelji na izkušnjah, pridobljenih na najboljših praksah.
  • Poskrbimo za celovit in integriran načrt, ki upošteva morebitne soodvisnosti in nezdružljivosti posameznih elementov/gradnikov (ne načrtujemo rešitev, ki jih ni mogoče integrirati v dejansko okolje stranke).
  • Rešitve razvijamo skladno z upoštevanjem sprejemanja tveganja stranke – stranke, ki si želijo visoke/absolutne zanesljivosti delovanja, dobijo tehnološko konzervativnejše reštve, medtem ko stranke, ki prednost dajejo kar največji prilagodljivosti poslovanja, implementirajo najnovejše tehnologije.
  • Vsak načrt je skrbno dokumentiran in ustreza zahtevanim standardom, zakonodajam in regulativam, ki veljajo v posamezni industriji (npr. prehrambeni, kemični, farmacevtski, vojaški itd.).