Trajnost in družbena odgovornost

Trajnostne odločitve za trajno prihodnost podjetja

Na NIL-u ne želimo biti le poslovno uspešno podjetje, ampak si vsak dan prizadevamo, da prispevamo k napredku in pozitivnim spremembam v družbi. Želimo biti podjetje, ki dela prave stvari na pravi način. Zato ni presenetljivo, da je naš slogan “IT za boljše življenje“. Tako izvajamo številne aktivnosti in podpiramo pobude, ki prispevajo k čistejšemu okolju, socialni pravičnosti in družbeni vključenosti, družbeno odgovornemu ravnanju, izboljšujejo pogoje dela v našem podjetju in pozitivno vplivajo na boljše počutje ter zadovoljstvo naših zaposlenih. Pri teh prizadevanjih sodelujemo s številnimi zunanjimi partnerji kot so UNICEF, GZS, Ekvilib, Združenje Manager, AmCham itd.

Kar obljubimo, to naredimo

Naše vodilo pri vodenju je rek »Walk the talk«, ki nas žene k izboljšanju in negovanju komunikacije z zaposlenimi, transparentnemu delovanju in realizaciji vrednot v skladu z našo vizijo za boljši jutri. Z namenom uresničevanja družbene odgovornosti smo tako v svoj fokus postavili naše zaposlene, stranke, poslovne rezultate ter operativno odličnost in pozitiven vpliv. Spremembe so pomembno merilo napredka, zato smo kot družbeno odgovoren delodajalec določili konkretne ukrepe, s katerimi bomo spremljali, kako uspešni smo pri izpolnjevanju obljub do strank, zaposlenih, skupnosti in okolja. Oblikovali pa smo tudi poseben tim, ki usklajuje in potrjuje družbeno odgovorne iniciative.

Skrbimo za trdne vezi — znotraj in zunaj podjetja

Naše stranke podpiramo 24 ur na dan in 7 dni v tednu, zato se zavedamo, da ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem naših zaposlenih terja posebno pozornost. Zaradi tega se trudimo ustvarjati prilagodljivo delovno okolje. Kot družini prijazno podjetje skušamo omogočati fleksibilnost ter zagotavljati delovne pogoje, ki zaposlenim in njihovim družinskim članom prinašajo dodatne ugodnosti, kot so delo od doma, dodatni dan dopusta in prilagodljivost pri organizaciji sestankov. Otroke zaposlenih vsako leto povabimo v naš svet in jih v NIL-ovi IT poletni šoli, na UNICEF-ovem dnevu otrok in na Dnevu odprtih vrat spoznamo z našim delom.

NIL smo ljudje

NIL-ovo neskončno mrežo znanja tvorijo ljudje, zato se trudimo vsakemu zaposlenemu omogočiti, da uresničuje svoj poln potencial. S pomočjo izobraževanj odkrivamo skrite in razvijamo obstoječe veščine zaposlenih, prav tako pa stremimo k prepoznavanju unikatnih prednosti vsakega posameznika. Vpeti smo v mednarodno mrežo znanja, ki povezuje več kot 900 strokovnjakov, kot podjetje pa sodelujemo z največjimi tehnološkimi partnerji na svetu. Znanje vsakodnevno dopolnjujemo s pomočjo tehnologije in najbolj naprednih orodij, trdo delo pa nikoli ne ostane neopaženo in se ga trudimo nenehno nagrajevati. Strast do tehnologije širimo tudi med mlade z internimi programi, kot je WISIT in Križarjenje po NIL-u. Verjamemo, da je IT svet tako za ženske kot za moške, kar podpiramo z iniciativo #WomeninIT.

Varnost razumemo širše

Varnost temelji na zaupanju, da zmoremo in da bomo vedno storili pravo stvar. Zaupanje je naša osnovna vrednota in osnova za varnost, ki jo gradimo znotraj podjetja in znotraj skupnosti. Kako? Naše procese organiziramo skladno s standardom ISO 27001:2013, kar je izhodišče za najvišji nivo storitev kibernetske varnosti. Redno zagotavljamo varnost informacij strank na najvišji ravni, delujemo v skladu s smernicami GDPR, izobražujemo in ozaveščamo stranke in druge deležnike ter imamo prakso podpisovanja pogodbe NDA. Povezujemo se z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami z namenom, da bi prispevali k boljši družbi. Med drugim smo leta 2020 postali tudi UNICEF-ova Varna točka, ki otrokom omogoča pomoč v stiski, hkrati pa predstavlja prostor, kamor se lahko zatečejo.

Delujemo trajnostno

Raste tisto, čemur namenjamo pozornost, zato trajnost vpeljujemo na ravni celotnega podjetja. Negujemo spoštovanje in zaupljiv odnos z zaposlenimi, gradimo kulturo odgovornosti in se trudimo razumeti vpliv, ki ga imamo na družbo in okolje. Pozitiven učinek je možen na vsakem koraku, zato namesto dvigala izbiramo stopnice, namesto plastenk pa vodo iz pipe. Varčujemo z energijo in papirjem ter ločujemo odpadke, s čimer zmanjšujemo naš ogljični odtis za do 120 kg CO2 letno. Pri družbeni odgovornosti ne ostajamo pri besedah, kar dokazuje tudi naziv Cisco Environmental Sustainability Specialized za področje jugovzhodne Evrope, ki smo ga v letu 2022 za konkretne ukrepe prejeli kot prvo slovensko podjetje.

IT povezuje vse

IT ne pozna razlik. V IT-ju je lahko dober vsak, ki ga to področje zanima in je pripravljen nenehno nadgrajevati svoje znanje — ne glede na spol, prepričanje, vrednote, raso, spolno usmerjenost ali karkoli drugega. Odnos, ki ga podjetja izkazujejo do svojih zaposlenih, ima neposreden vpliv na njihova življenja, socialno mobilnost in razmerja v družbi. Želimo, da je NIL vključujoče okolje, ki spoštuje svoje zaposlene, jih obravnava enakovredno, pravično in pošteno. Ker se aktivno zavzemamo za vzpostavitev človeku prijaznih okoliščin na delovnem mestu, smo v letu 2021 postali podpisnik Evropske listine raznolikosti.

Trajnostno poročilo 2022

Podroben pregled naših prizadevanj, ukrepov in aktivnosti s področja trajnosti si lahko preberete v Trajnostnem poročilu 2022.

Prenesite dokument