Razvoj izobraževalnih vsebin

Z nami do vsebin, na katere boste ponosni

Znanje in izkušnje. Vsebina in način predstavitve. Vse to šteje. Še posebej, ko je prilagojeno prav vam. Ko zadostuje vašim potrebam in zahtevam poslovanja.

NIL je v zadnjih treh desetletjih z odličnimi učnimi vsebinami pomagal številnim kupcem pri pridobivanju znanja in izkušenj. Pri razvoju vsebin z vami sodelujemo v vseh fazah – od ocene potreb in načrtovanja učnih programov do razvoja vsebin in prilagajanja točno določenemu okolju in načinu podajanja snovi.

Smo strokovnjaki za informacijske tehnologije, posebej na področju podatkovnih centrov, informacijske varnosti, sodelovalnih orodij in rešitev za ponudnike storitev. Ne omejujemo pa se le na informacijsko tehnologijo, saj naši strokovnjaki v učne programe vključujejo vse vidike poslovanja.

Vsak uspešen tečaj ali učna rešitev, ki jo razvijemo za vas, vsebuje naslednje pomembne gradnike: zanimivo vsebino, ki pritegne, odlično oblikovanje in privlačen videz.

Učne vsebine z vašim odtisom

Prav tista znanja, ki jih potrebujete

Z našimi zmožnostmi razvoja vsebin v sodelovanju z vami pridemo do učne rešitve, ki nosi vaš odtis. Prilagajanje standardnih tečajev, praktične delavnice, spremljajoče e-vsebine in vaje, usmerjene v zahtevane spretnosti. Vse našteto priredimo vašemu okolju. S tako vsebino dobite kompetence, ki natančno in v celoti zadoščajo vašim potrebam.

Vsebina in oblika po vaši meri

Naši strokovnjaki za informacijsko tehnologijo in za učenje se z vami dogovorijo za optimalno vsebino in najboljšo obliko učne rešitve za vaše okolje. Vaša vključenost v vse postopke razvoja vsebin – od načrtovanja do izvedbe – zagotavlja vaše zadovoljstvo in merljive učinke.

Dokazana kakovost

Kakovost razvitih vsebin zagotavljamo s strokovnjaki, ki imajo znanje in praktične izkušnje, hkrati pa poznajo učne metode in načine podajanja vsebin. Vsi naši razvijalci vsebin so inženirji, svetovalci, inštruktorji – v eni osebi. Predvsem pa vsi preživijo veliko časa na projektih s strankami.

Raznolikost učnih vsebin

NIL razvija učne vsebine in programe, ki vam omogočajo tržno prednost, saj vanje vključujemo najnovejša znanja in tehnologije. Na tak način oplemenitimo in dopolnimo standardne učne vsebine. Prilagajamo se vašim časovnim zahtevam in slogu učenja, kar vam omogoča pridobiti znanje in spretnosti hitro in enostavno.

Razvijamo naslednje vrste vsebin:

  • gradiva za klasične tečaje v učilnici ali za spletno izvajanje,
  • različne vaje, ki so dosegljive preko spleta za utrjevanje praktičnih spretnosti,
  • teste, tako za preverjanje predhodnih znanj kot za merjenje učinkov učenja,
  • e-vsebine (multimedijske vsebine), kot so interaktivni video, animacije, simulacije in različne oblike spletnega preverjanja znanja.

 

Zakaj NIL?

 

Podpiramo vašo poslovno rast

Z našimi učnimi vsebinami vam pomagamo postavljati prava vprašanja in najti ustrezne odgovore na tehnološke izzive. Naši strokovnjaki so vam na voljo, da ločijo tehnološko zmedo od strateških investicij, ki prinašajo poslovne rezultate.

Naše izkušnje – vaš napredek

Kot ponudnik učnih vsebi, sistemski integrator in svetovalno podjetje znamo iz izkušenj, pridobljenih na številnih projektih izluščiti poslovno vrednost – in jo prenesti v vaše poslovno okolje.

Učne rešitve prav za vas

Naše standardne učne rešitve prilagodimo vašim potrebam in posebnostim vaših projektov ter okolja, s tem pa močno povečamo učni učinek.

Učite se od preizkušenih strokovnjakov

Naši inštruktorji in razvijalci vsebin so ves čas vključeni tudi v praktične izvedbe. Svoje izkušnje iz takšnih projektov prenašajo neposredno v učne rešitve in jih s tem bogatijo. Prav tako vam zaradi izkušenj lahko postrežejo s praktičnimi primeri, ki so relevantni prav za vaše okolje.