Podpora in soupravljanje

Obvladamo tudi najbolj kompleksna in zahtevna IT-okolja

Naši projekti so kot naši otroci, partnerja po »porodu« ne zapustimo. Stremimo k oblikovanju dolgoročnega strateškega sodelovanja, vam pomagamo maksimizirati vrednost preteklih projektov in poiskati ustrezne rešitve za prihodnje izzive.

Ob implementaciji novih tehnologij se pogosto pokaže potreba po osvajanju novih znanj na strani stranke. Izobraževanje uporabnikov in podpora sta zato ključna sestavna dela vsake nove rešitve, ki s pridobivanjem novih izkušenj v praksi postaja le še boljša. Se pa v vsakem okolju sproti pojavljajo nova vprašanja in izzivi. Če je vaše podjetje kadrovsko podhranjeno, lahko NIL nudi podporo vašim zaposlenim – od drugonivojske podpore, do asistence ali popolnega prevzema upravljanja storitev IT (ITaaS) novo implementiranih sistemov. Na ta način podjetju ni treba zaposliti visokousposobljenih strokovnjakov, saj znanje najame pri specializiranem ponudniku, preostale vire pa lahko nameni drugim naložbam in za reševanje drugih izzivov.

Zagotavljamo vam miren spanec

storitvijo NIL Assist upravljavcem IT-okolij v podjetjih pomagamo pri zagotavljanju neprekinjenega delovanja IT-okolja s številnimi oblikami preventivnih ukrepov oziroma v primeru incidentov – z odpravo težav v čim krajšem času.

Glede na zahtevnost, kritičnost ter pomembnost IT-okolja za vaše poslovanje vam ponujamo različne režime NIL-ove asistenčne storitve. Izbrani režimi nas obvezujejo, v kolikšnem času in na kakšen način bomo zaznan incident rešili ter katere preventivne ukrepe bomo za vas izvajali.

Nivoji asistenčnih režimov

Režim NIL Assist Ciljna IT-infrastruktura in procesi
NON-STOP IT-okolje v podatkovnem centru in vsa kritična oprema, ki zahteva visoko stopnjo razpoložljivosti za nemoteno poslovanje podjetja.
NON-STOP / REDUNDANCA IT-okolje v podatkovnem centru, ki je zasnovano na polno redundančen način.
ALIVE SAMEDAY Posamezne storitve v IT-okolju, ki ne povzročijo večjega zastoja poslovanja podjetja ob izpadu nekaj ur.
ALIVE UPGRADE Programske rešitve posameznih storitev, ki zahtevajo redno posodabljanje na glavne programske verzije.
ALIVE Uporabniške naprave, oprema oddaljenih lokacij in posameznih storitev, ki v primeru nedelovanja povzročijo moteno poslovanje posameznim uporabnikom.
SUPPORT Oprema, ki jo ob izpadu lahko z rezervno nadomesti vaš IT-inženir sam, zahteva pa programsko in tehnično podporo.

 

Več o storitvah NIL Assist

Vprašajte se, kaj vam največ pomeni. In se znebite kompleksnih IT-opravil.

Številna podjetja si ne želijo sama skrbeti za vedno bolj kompleksna okolja IT in njihove naloge. Področje IT zato predajo v zunanje izvajanje in vzdrževanje.

Naš nivo podpore in nudenja IT-ja kot storitve (ITaaS), opredeljen s pogodbo SLA, vključuje delo dežurne ekipe, ki je strankam na voljo 24/7, lokalno podporo ter podporo na daljavo, izobraževanje zaposlenih ter pomoč vrhunskih strokovnjakov. Nivo podpore je prilagojen potrebam IT-infrastrukture posamezne stranke in usmerjen v zagotavljanje uresničevanja poslovnih potreb in po potrebi tudi neprekinjenega poslovanja.

Več o prednostih ITaaS

Prednosti

  • Sposobni smo uresničevati tudi najbolj zahtevne pogodbe SLA ter zagotavljati visoko razpoložljivost in zanesljivost delovanja sistemov ter podpore poslovnim procesom.
  • Stranka ne rabi skrbeti za upravljanje rešitve tekom celotnega življenjskega cikla le-te.
  • Stranka ne rabi investirati v visoko izobražene in certificirane ter izkušene ljudi, ki bi skrbeli za napredno podporo uporabnikov in rešitev, po želji pa lahko ohrani nižje nivoje podpore ali pa tudi te preda v zunanje izvajanje.

Boljši vpogled, izboljšane storitve.

Lastno razvita rešitev NIL Monitor – za celostno spremljanje IT-infrastrukture in storitev, lahko še izboljša delovanje vaših storitev brez dodatnih naložb v strojno opremo, strokovnjake ali rešitve za upravljanje IT-infrastrukture.

Spoznajte kako

Poročila NIL Monitorja v pomoč pri investicijah in spremembah v IT okolju

“Neprestano spremljanje in obveščanje o stanju povezljivosti preko 100 lokacij s centrom je zelo pomembno za naše poslovanje. Tudi poročila, ki jih dobimo konec meseca, nam koristijo pri iskanju oziroma morebitni zamenjavi ponudnikov storitev ter pri investicijah v opremo.”

Janez Firm, Sistemski administrator, Skupina mladinska knjiga

Kako NIL Monitor pomaga Mladinski knjigi pri boljšem odločanju?

Zakaj NIL?

 
NIL-ovi strokovnjaki imajo več desetletij izkušenj s podporo najbolj zahtevnih poslovnih okolij.

Znamo reševati tudi največje poslovne izzive in zagotavljamo vodilne nivoje izvajanja storitev (SLA) v industriji, oboje lahko potrdimo s številnimi referencami.

Nudimo podporo za nišne in robne tehnologije, za katere celo njihovi ponudniki nudijo slabšo podporo.