Zasebni oblak in nadgradnja podatkovnega centra

Zmogljiv oblak, namenjen vašemu poslu

Vedno nove ali obsežnejše poslovne zahteve od vodij IT-oddelkov zahtevajo tudi posodobitve IT-okolja. Veliko podjetij se zato odloči tudi za delni ali polni prehod v računalniški oblak. Ta z vidika IT-virov prinaša številne prednosti: zagotavljanje storitev v realnem času, stroškovno učinkovitost, samopostrežništvo, skalabilnost ter elastičnost in z vidika uporabnika praktično neskončno zmogljivost.

Toda javni oblak ni primeren za vsa podjetja. Veliko organizacij se sooča z zakonskimi omejitvami glede lokacije hrambe podatkov, številne imajo tudi pomisleke glede zasebnosti in varnosti ali pa zelo specifične zahteve glede maksimalne razpoložljivosti, ki jim javni oblak ni kos. Nekatera podjetja preprosto ne zaupajo ponudnikom infrastrukture v javnem oblaku. V kolikor tudi vaše podjetje ne najde preprostega načina, kako poslovanje in storitve prilagoditi ponudbi javnega oblaka, bo zasebni računalniški oblak prava odločitev. Premore namreč vse prednosti javnih oblaku, hkrati pa podjetje ohrani neposreden nadzor nad IT-okoljem ter podatki.

V NIL-u vam lahko pomagamo vam načrtovanju, postavitvi ali upravljanju vašega zasebnega oblaka, prilagojenega vašim specifičnim poslovnim zahtevam, takšnega, ki bo podjetju zagotavljal agilnost ter prilagodljivo poslovanje ob optimalnih stroških. Pridobili boste varno ter zanesljivo informacijsko okolje, ki bo najbolje skrbelo za delovanje za poslovanje kritičnih aplikacij in storitev.

Cilji so znani. Kako jih dosežete?

NIL HyperCenter je metodologija postavitve zasebnega oblaka, s katero na nadzorovan in premišljen način spremenite tradicionalno statično IT-infrastrukturo v sodobno dinamično IT-okolje, ki se občutno bolje in hitreje prilagaja vašim poslovnim zahtevam. Temeljni vodili pristopa NIL HyperCenter sta celovito združevanje in virtualizacija celotne jedrne infrastrukture IT.

Več o arhitekturi NIL HyperCenter

Ko preprosto potrebujete popoln nadzor

 • Ustvarjen za vaše poslovne cilje

  Za razliko od javnih oblakov, katerim morate vi prilagoditi procese in storitve, je zasebni oblak prilagojen vašim zahtevam, poslovnim potrebam in aplikacijam ter storitvam. Tovrstna infrastruktura lahko podpira tudi delovanje starejših aplikacij, a obenem ohranja vse prednosti javnih oblakov, kot so samopostrežništvo ter skalabilno in prilagodljivo zagotavljanje virov glede na trenutne potrebe aplikacij in storitev.

 • Vaša konkurenčna prednost

  Zasebni oblak je namensko grajena infrastruktura, katere namen je najboljša možna podpora ključnih poslovnih storitev in aplikacij, s katerimi ustvarjate in ohranjate konkurenčno prednost.
  All the resources are dedicated only to your organization and the private cloud infrastructure is proprietary. This minimizes the security risks and gives you direct control over your data.

 • Vi ste lastnik podatkov in imate popoln nadzor

  Vsi viri v zasebnem podatkovnem centru so na voljo le vaši organizaciji, ta je tudi lastnik vseh virov. Neposreden in popoln nadzor nad rabo podatkov znatno minimizira tudi različna varnostna tveganja.

 • Varnost in skladnost z zakonodajo

  Zasebni oblak se nahaja za požarnim zidom, podjetje ima nadzor nad drugimi mehanizmi varovanja, zato je varnost podatkov večja. Vsi podatki so shranjeni lokalno, na lokaciji podjetja, zato je infrastruktura skladna s slovenskimi in evropskimi priporočili in regulativami s področja hrambe, varovanja in obdelave podatkov.

 • Visoka učinkovitost

  Virtualizirani viri v oblačni infrastrukturi se razporejajo glede na trenutne potrebe aplikacij in storitev, takšno okolje pa je bistveno bolj učinkovito, posledično je tudi začetna naložba stroškovno sprejemljivejša. Tradicionalna IT-okolja so zelo omejena glede razširljivosti, saj je veliko virov večino časa nezasedenih, vseeno pa jih je podjetje kupilo in jih mora vzdrževati. Oblak prinaša bistveno višjo učikovitost porabe virov in podjetju približa model plačila po dejanski uporabi.

Od sedmih strežnikov in sedmih strategij do enega IT-sistema in poslovnega okolja za prihodnost

NIL je pomagal JHL-ju pri oceni in testiranju platforme SAP HANA, izbiri najboljše podporne infrastrukture ter namestitvi in integraciji celotne rešitve v IT-okolje in poslovne procese.

Preberite študijo primera

Ko univerzalno ni dovolj dobro

Načrtujemo, implementiramo in upravljamo vaš zasebni oblak.

Poskrbimo za optimalno varnost vašega zasebnega oblaka.

Vaše obstoječe IT-okolje lahko spremenimo v zmogljiv zasebni oblak.

Svetujemo vam glede najprimernejše oblačne rešitve za vaše poslovanje.