Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti opisuje vrsto in namen uporabe podatkov, ki jih zbiramo na spletnih straneh, ter kako se jih lahko spremeni ali izbriše. Zbrane osebne podatke obravnavamo skladno z omenjeno politiko in veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Politika velja za spletne strani družbe NIL d.o.o., in sicer nil.com in learning.nil.com.

Upravljavec osebnih podatkov in piškotkov

Osnovni podatki o upravljavcu

NIL d.o.o.
Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5286174000
Telefon: 01 474 65 00
Elektronska pošta: info[at]nil.com

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: dpo[at]nil.com

 

Obdelava osebnih podatkov

Obisk spletne strani družbe NIL:

 • Zbrani podatki:
  • dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka), URL naslov spletne strani, s katere ste dostopali do spletne strani,
  • nastavitve brskalnika,
  • vsebine in podstrani, do katerih dostopate na spletni strani,
  • datum in ura dostopa ter trajanje obiska spletnih strani,
  • ostali podatki, razvidni iz spodnjih informacij o piškotkih.
 • Namen obdelave: Nameni obdelave so podrobneje določeni v tabelah z opisi piškotkov.
 • Pravna podlaga obdelave: V obdelavo privolite s tem, ko soglašate z uporabo piškotkov.
 • Čas hrambe: Osebne podatke, zbrane s piškotki, hranimo najdlje 12 mesecev po zadnji zabeleženi aktivnosti (interakcija s spletnim mestom, izpolnjen spletni obrazec, udeležba na spletnem seminarju itd.).

Prijava na aktivnost (dogodek, e-obveščanje ipd.)

 • Zbrani podatki: Osebni podatki, ki jih fizična oseba posreduje ali da na razpolago z izpolnitvijo obrazca.
 • Namen obdelave: Osebni podatki se obdelujejo za pošiljanje napovednikov dogodkov, informacij, računov in ostalih informacij potrebnih za izvajanje storitev, neposredno trženje (pošiljanje informativnega gradiva in ponudb), za obveščanje o tehničnih ali organizacijskih novostih spletne strani ali poslovanja NIL-a ter ostalo potrebno komunikacijo.
 • Pravna podlaga obdelave: Osebni podatki se zbirajo na podlagi posameznikove veljavne privolitve.
 • Čas hrambe: Osebni podatki se hranijo do umika privolitve.

Prijava udeležbe na tečajih, ki jih ponuja NIL:

 • Zbrani podatki:
  • Ime, priimek,
  • E-poštni naslov, telefonska številka,
  • Firma in naslov delodajalca,
  • Izbran tečaj.
 • Namen obdelave: Izvedba tečaja na katerega se prijavljate, kar vključuje pošiljanje napovednikov dogodkov, informacij, računov in ostalih informacij.
 • Pravna podlaga obdelave: Izpolnjevanje predpogodbenih in pogodbenih obveznosti za izvedbo tečaja.
 • Čas hrambe: 5 let po izvedbi tečaja oziroma do izteka zastaralnih rokov za morebitne zahtevke povezane z izvedbo tečaja.

Trženjsko analiziranje

 • Zbrani podatki: interakcije s spletnim mestom in marketinškimi aktivnostmi (branje spletnih strani, udeležba na dogodkih, branje e-sporočil, uspešnost oglasov in podobno), potek nakupne poti.
 • Namen obdelave: natančnejše poznavanje potencialnih strank, ugotavljanje trendov v zvezi z interesi posameznikov, ugotavljanje za trženje relevantnih lastnosti obiskovalcev spletnih strani, statistična analiza obiska spletnih strani in marketinških kampanj, kontaktiranje potencialnih strank.
 • Pravna podlaga obdelave: zakoniti interes podjetja po ugotavljanju potreb in zahtev potencialnih strank in ustrezni optimizaciji trženjskih aktivnosti.
 • Čas hrambe: osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov se hranijo največ 12 mesecev po zadnji zabeleženi interakciji s spletnim mestom.
 • Izvor podatkov: javno dostopni viri in pogodbeni partnerji.
 • Pravica do ugovora: obdelavi podatkov iz te točke vključno z oblikovanjem profila, kolikor je povezano s takšnim trženjskim analiziranjem, lahko ugovarjate v skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

 

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Vaši osebni podatki so posredovani tudi drugim zaupanja vrednim podjetjem, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. podjetja, ki sodelujejo pri nemotenem delovanju spletne strani, podjetja za izvajanje digitalnega marketinga, ponudniki oglaševalskih storitev, lastniško povezana podjetja). Skupaj z njimi, NIL uresničuje namene, za katere so osebni podatki zbrani. Pred izbiro takšnega obdelovalca skrbno preverimo njegovo primernost, zlasti, da zagotavlja ustrezno raven varovanja osebnih podatkov in da gre za podjetje z ustreznimi izkušnjami na svojem področju poslovanja. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po NIL-ovih navodilih ter za NIL-ov račun.

Osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami tudi za:

 • izpolnjevanje sodnih ali podobnih odločb,
 • uveljavljanje pravil o uporabi spletne strani ali drugih veljavnih sporazumov,
 • zaščito pravic NIL-a ali drugih.

Nekateri uporabniki so tudi:

Conscia A/S
Kirkebjerg Parkvej 9, 2. sal
2605 Brøndby, Denmark

Conscia Danmark A/S
Kirkebjerg Parkvej 9, 2. sal
2605 Brøndby, Denmark

xevIT GmbH
Otto-Hahn-Str. 18
76275 Ettlingen, Germany

Conscia Norge AS
Lakkegata 23
0187 Oslo

Conscia Nederland B.V.
Kampenringweg 47
2803 PE Gouda, Holland

Conscia Sverige AB
Rålambsvägen 17, 16tr
112 59 Stockholm

NIL Data South Africa Pty Ltd.
15 Georgian Crescent, 1st Floor,
Bryanston, 2021
Johannesburg, South Africa

ITGL Limited
Trafalgar House,
223 Southampton Road,
Portsmouth, PO6 4PY

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo

Večina obdelave osebnih podatkov poteka v Evropski uniji, v določenem obsegu pa se skupaj z uporabniki, navedenimi zgoraj, izvaja tudi v državah izven Evropske unije. Kadar je takšna obdelava potrebna, NIL poskrbi za dodatne ukrepe, potrebne za varnost osebnih podatkov. Kjer je to mogoče, NIL posluje s podjetji, ki so certificirana in izpolnjujejo zahteve ščita zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S Privacy Shield). Njihov seznam je dostopen tukaj. Kadar je to potrebno, NIL z uporabniki osebnih podatkov podpiše standardna pogodbena določila, ki jih je odobrila Evropska komisija, ali uporabi druge ustrezne zaščitne ukrepe za zagotavljanje  visoke  ravni  varstva  osebnih  podatkov.

Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in ima pravico do prenosljivosti podatkov. Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni skladna z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, lahko stopite v stik z NIL-om na dpo[at]nil.com. Kjer se obdelava izvaja na podlagi vaše privolitve, jo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V primeru kršitev vaših pravic pri obdelavi osebnih podatkov, imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu po elektronski pošti na naslov gp.ip(at)ip-rs.si, oz. po navadni pošti na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Več informacij je na voljo na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

 

Uporaba profiliranja

V primeru, da pri uporabi spletne strani sprejmete tudi funkcionalne, statistične in oglasne piškotke, NIL z namenom prilagoditve ponudbe svojih storitev vašim zanimanjem, zbrane podatke uporabi za ustvarjanje profilov uporabnikov. Profiliranje se uporablja tudi za uresničevanje NIL-ovih zakonitih interesov, opisanih zgoraj (trženjsko analiziranje).

NIL profiliranja ne uporablja za sprejemanje odločitev, ki bi temeljile izključno na avtomatizirani obdelavi ali bi za vas ustvarjale kakršnekoli pravne učinke ali bi na podoben način na vas lahko znatno vplivale.

 

Piškotki na spletnem mestu www.nil.com

Za več informacij o uporabi piškotov na spletni strani, kliknite tukaj.

 

Spremembe politike zasebnosti

NIL občasno spreminja politiko zasebnosti svojih spletnih strani. Vse spremembe in posodobitve bodo objavljene na tem mestu.

 

Vprašanja, opombe

V primeru vprašanj o zbiranju ali uporabi vaših osebnih podatkov smo dosegljivi na e‑naslovu dpo[at]nil.com.

Ta dokument je bil nazadnje posodobljen decembra 2021.