Omrežje v podatkovnem centru, oblaku in SDN

Omrežje in povezljivost sta temelj vsakega podatkovnega centra

Z vpeljavo vedno večjega števila storitev, aplikacij ter naprav in nudenja le-teh številnim strankam, kompleksnost vašega informacijskega okolja znatno narašča. Hrbtenico digitalnega poslovanja pa zagotavljata podatkovni center in povezljivost, zato je kakovostno omrežje temelj poslovnega uspeha. Ne dovolite si, da omrežje postane poslovni izziv.

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo ukrotiti to kompleksnost, poenostaviti operativne procese in omogočijo hitrejše zagotavljanje storitev z vpeljavo programsko-definiranih omrežij (SDN) ter avtomatizacijo in orkestracijo procesov v omrežju vašega podatkovnega centra.

Zmogljivo omrežje = Zmogljiv podatkovni center in obratno

Zmanjšanje kompleksnosti in hitrejše zagotavljanje storitev

Programsko opredeljena omrežja (SDN) in avtomatizacija znatno poenostavita delo z omrežjem, saj poskrbita za poenostavljeno upravljanje, zmanjšata število napak (ki so posledica ročnega dela) in skrajšata čas vpeljave novih storitev – iz tednov v minute.

Nižji skupni stroški (TCO) in optimizacija procesov

S posodobitvijo omrežja v podatkovnem centru boste zmanjšali potrebo po fizični opremi, pridobili na prilagodljivosti omrežja ter porabili manj časa za zagotavljanje novih storitev.

Zanesljivost, varnost in zmogljivost

Agilnost in prilagodljivost sta ključni značilnosti naših arhitektur omrežij podatkovnih centrov. Ob tem pa naši omrežni strokovnjaki poskrbijo tudi za varnost, zanesljivost delovanja in zmogljivosti.

NIL-ove omrežne storitve za podatkovne centre

  • Načrtovanje in implementacija programsko opredeljenih omrežij (SDN): Pomagamo vam implementirati programabilno, pametnejše in avtomatizirano omrežje v vaš podatkovni center.
  • Pregled in transformacija omrežja v podatkovnem centru: Pregledamo vaše obstoječe omrežje ter svetujemo, kako zagotoviti optimalne omrežne rešitve za prihodnje poslovne izzive.
  • Povezovanje oblakov: Pomagamo vam zagotoviti povezavo vaše infrastrukture z oblakom/i ali povezljivost med vašimi oblaki.

 

Zakaj NIL?

 

  • SDN rešitve smo imeli že leta 1993 (le, da tega še nismo vedeli).
  • Vrhunsko znanje s področja omrežij in podatkovnih centrov oziroma oblakov.
  • Več kot 25 let izkušenj in številni uspešni projekti, postavljanje najkompleksnejših IT-infrastruktur.
  • Partnerstva z vodilnimi proizvajalci omrežne opreme za podatkovne centre (Cisco, VMware).