Varnostna klasifikacija

Skladno s Politiko klasifikacije, označevanja ter upravljanja z občutljivimi podatki podjetja NIL (SUVI-VP-01), je ta spletna stran označena s klasifikacijsko oznako VAROVANO JAVNO / PROTECTED.

Ta klasifikacijska oznaka se nanaša na javne informacije podjetja, katerih celovitost in dostopnost je treba ščititi, medtem ko informacije niso zaupne. Primer takšnih informacij so dokumenti na javnem spletnem strežniku ali drugi marketinški materiali.