IT kot storitev (ITaaS)

Bolj kot postaja IT-okolje kompleksno, večji smisel ima zunanje izvajanje

Nove tehnologije in hitrost sprememb oddelke IT silijo v hiter razvoj rešitev, ki pa s seboj prinaša vrsto težav. Raziskave ugotoviljajo, da kar 66 odstotkov informatikov meni, da vedno večja kompleksnost IT-okolja negativno vpliva na učinkovitost njihovega dela. Skrbnike IT v podjetjih skrbijo predvsem upravljanje mobilnih naprav, aplikacije v oblaku, virtualizacija, nadzor aplikacij ter povečana raba orodij, ki niso integrirana v poslovne procese.

V takšnih razmerah se je oblikoval nov poslovni model zagotavljanja IT-storitev, in sicer IT kot storitev (ITaaS). IT-storitve v tem primeru delno ali v celoti zagotavlja specializiran zunanji ponudnik. Takšna organizacija informatike omogoča, da se oddelek IT v podjetju osredotoči na strateško planiranje in podporo ključnim poslovnim funkcijam, tehnološke rešitve in storitve pa se bolje poravnajo s poslovnimi potrebami, so finančno pregledne, odgovornost za njihovo razpoložljivost pa je na strani ponudnika.

ITaaS predstavlja operativni in organizacijski premik, ki oddelek IT spremeni v oddelek za strateški tehnološki razvoj poslovanja.

Strokovnjaki za vse IT-potrebe s(m)o vedno na voljo

Nižji stroški IT in boljša učinkovitost

Model ITaaS optimizira porabo IT-virov, saj so ti podjetju in uporabnikom na voljo na zahtevo. Posledično je njihov izkoristek znatno boljši, skupni IT-stroški pa nižji.

Dostop do sicer nedosegljivih tehnologij

Kompleksne migracije v oblačna okolja, virtualizacija namizij, avtomatizacija storitev in napredna kibertnetska varnost so predstavljale temelje konkurenčne prednosti za podjetja, ki so si lahko privoščila strokovnjake za posamezna področja. ITaaS vsakemu podjetju omogoča cenovno učinkovit način dostopa do IT-strokovnjakov, ki implementirajo sodobne platforme in procese.

Odgovornost in transparentnost

Z ITaaS podjetje vzpostavi pregleden model porabe IT-storitev. Storitve so dostavljene glede na poslovne potrebe, zato ima vodstvo jasen vpogled v stroške IT, povračilo naložbe (ROI) ter delovanje posamezne storitve.

Enostavnejše planiranje, boljše predvidevanje

Višja finančna preglednost in jasen vpogled v vzorce rabe storitev olajšata tudi predvidevanje in omogočata natančnejše načrtovanje IT-strategije.

Kakovost storitev

Naš pristop k ITaaS vsebuje stalno spremljanje delovanja storitev, redne nadgradnje in popravke ter strokovno tehnično pomoč.

Prilagodljivost

Zavedamo se, da tudi model ITaaS ni optimalna rešitev zagotavljanja IT-storitev za prav vsako poslovno potrebo, zato nudimo vrsto načinov rabe ItaaS, in sicer po potrebi, platformi, procesu, poslovni enoti pa vse do celovitega upravljanja vašega IT-okolja.

Vse za IT na enem mestu

Nudimo različne nivoje storitev ITaaS za podjetja vseh velikosti ne glede na panogo, v kateri podjetje deluje:

  • Načrtovanje rabe IT-storitev: Pomagamo vam v začetni fazi prehoda na model ItaaS, saj nudimo neodvisno analizo okolja, svetujemo ter vzpostavimo komunikacijo med različnimi ekipami na strani stranke in ponudnika/ov storitev. Pripravimo tudi načrt izvedbe prehoda IT kot storitev.
  • ITaaS za vsak vidik infrastrukture: Nudimo različne nivoje storitev, ki obsegajo upravljanje strežnikov, sistemov hrambe podatkov, omrežja, varnostnih posodobitev ter zagotavljajo neprekinjeno poslovanje. Nudimo tudi oblačne IT-vire.
  • Popoln nadzor in upravljanje IT-okolja: Nekatera podjetja v zunanje izvajanje predajo le bolj kompleksne dele okolja IT, spet druga celotno informatiko zaupajo zunanjim izvajalcem storitev. Pomagamo vam analizirati, kateri pristop je najboljši za vaše podjetje.
  • Strateški razvoj področja IT: Če naj bo model ITaaS uspešen, zahteva jasno komunikacijo med poslovnimi uporabniki in oddelkom IT. Pomagamo vam prenesti poslovne zahteve in IT-storitve na skupni imenovalec ter preoblikovati področje IT v optimalno okolje za podporo vaših poslovnih ciljev.

NIL Operate – Celovit model upravljanja IT-okolja

S storitvijo NIL Operate vam zagotavljamo upravljanje posamezne IT-storitve (npr. IP-telefonija) ali celotnega IT-okolja. Storitev je na voljo v treh osnovnih paketih, ki jih lahko po potrebi prilagodimo vašim posebnim zahtevam in poslovnim modelom.

Paketi upravljanja

Storitve Osnovni Standardni Napredni
Zagotavljanje IT-opreme X X
Zagotavljanje prostranih povezav X
Izvajanje sprememb X X X
Nadzor delovanja in obveščanje X X X
Služba za tehnično pomoč X X X
Odprava incidentov X X X
Zagotavljanje delovanja storitve – SLA X X
Strateško in taktično svetovanje X
Uvedba novih funkcionalnosti in storitev X
Beleženje nastavitev in dokumentiranje X X X
Tedenska poročila o izvedenih dejavnostih X X X
Mesečno poročanje in načrtovanje novih dejavnosti X X

Več o storitvi NIL operate

Zakaj NIL

 

Strokovna znanja z vseh področij IT-infrastrukture.

Razumevanje vseh tehničnih, poslovnih in organizacijskih izzivov prehoda na model IT kot storitev (ITaaS).

Možnost zagotavljanje javne in hibridne oblačne infrastrukture in storitev.

Številne reference.