Implementacija projekta

Čas za izpolnitev obljub

Po vseh pogovorih o poslovnih izzivih, združljivosti in povezovanju sistemov, načrtovanju arhitekture in specifikacij, postavljanju ključnih kazalnikov uspeha in načinov njihovega merjenja ter celovite obravnave potencialnih ponudnikov opreme je čas, da zavihamo rokave in načrte uresničimo.

Kompleksni projekti imajo vrsto izzivov v času implementacije in integracije pa tudi zagotavljanja združljivosti. Tveganje delanja napak je pri implementaciji najnovejše tehnologije vedno prisotno, še toliko bolj ob vpeljavi robnih in nišnih tehnologij. NIL velja za vodilnega poznavalca nišnih tehnologij in robnih rešitev, ki pogosto omogočajo doseganje največjih konkurenčnih prednosti poslovanja. Zato je njihova uspešna integracija tako zelo pomembna za dolgoročen uspeh. Aktivno vlagamo v znanje inženirjev ter pridobivanje izkušenj, tako v tradicionalnih rešitvah kot tudi glede poznavanja nišnih tehnologij, kjer smo pogosto eno prvih podjetij s praktičnimi implementacijami novosti in konceptov.

Prednosti

Prednosti našega pristopa k implementaciji sistema so odsev prejšnjih faz projekta. Temeljito dokumentirani in nadzorovani postopki izvedbe ter natančna testiranja združljivosti gradnikov in rešitev zmanjšujejo tveganja morebitne odpovedi delovanja sistema in zagotavljajo, da bo končna rešitev učinkovito reševala poslovni izziv, zaradi katerega se uvaja.

Številni zelo izkušeni in certificirani inženirji, ki so »doživeli že praktično vse«, znajo najti ustrezno rešitev za še tako kompleksen problem ali situacijo.

Izkušen vodja projekta ob pomoči naprednih sistemov kontrole projekta poskrbi, da pri implementaciji ni nepričakovanih zamud in da se vse nepričakovane ovire odpravijo transparentno, učinkovito in sproti.

NIL pomagal podjetju 6connect do novih kupcev

Integracija rešitve VMware vRealize s platformo za avtomatizacijo 6connect ProVision pomaga podjetju 6connect do novih strank. Preberite, kako je NIL razvil povezavo med rešitvama.

Preberite študijo primera

Zakaj NIL?

 

Poznamo in obvladamo vse vidike sodobne IT-infrastrukture.

Integriramo tudi nišne, a izjemno zmogljive infrastrukturne tehnologije.

Z avtomatizacijo procesov in naprednim upravljanjem IT-virov se ukvarjamo že več kot 15 let.

Pod eno streho premoremo kolektiv strokovnjakov, ki obvladajo vse vidike infrastrukture, IT-arhitekture, avtomatizacije, razvoja programske opreme ter znajo sodelovati s stranko in pripraviti vrhunske rešitve, za katere sprejemamo tudi odgovornost za delovanje.

Prisotni smo po vsem svetu, kar nam dodatno omogoča globalni prenos znanj, izkušenj ter najboljših praks v lokalna okolja in obratno.