Organizacijska in digitalna transformacija

Od sedmih strežnikov in sedmih strategij do enega IT-sistema in poslovnega okolja za prihodnost

Javni holding Ljubljana (JHL) je odgovoren za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji v Mestni občini Ljubljana oziroma za skrb za čim bolj udobno življenje v glavnem mestu. Več kot 2500 zaposlenih meščanom zagotavlja nemoten dostop do pitne vode in energije, skrbi za čistočo mesta in odvoz odpadkov, upravlja prometno infrastrukturo, signalizacijo in parkirišča ter izvaja pokopališke storitve.

JHL poskuša z dobrim vodenjem in smotrno investicijsko politiko vse naloge izvajati čim bolj učinkovito in v korist kar največjega števila meščanov. Hkrati tudi posebno pozornost namenja skrbi za okolje in spremljanju obremenitve naravnih virov.

Kako povezati ločene IT-sisteme?

Že od ustanovitve leta 1994 je JHL pod svojim okriljem povezoval sedem ločenih podjetij, ki so zagotavljala posamezne javne storitve v mestu. S to organizacijsko strukturo je bila neposredno povezana tudi arhitektura informacijskega okolja oziroma okolij, saj je vsako podjetje imelo svoj IT-sistem. To je seveda pomenilo ločeno upravljanje in počasen, velikokrat tudi neusklajen pretok informacij. Odziv na tehnične izzive je namreč zahteval vključitev številnih ekip in procesov ter veliko koordinacije.

V letu 2010 so izvedli korenito reorganizacijo in vseh sedem podjetij združili znotraj holdinškega podjetja JHL. Ključni izziv za JHL s stališča informatike sta bila poenostavitev upravljanja in povečanje učinkovitosti; kako konsolidirati in upravljati sedem ločenih IT-oddelkov, sistemov, procesov, podatkovnih centrov ter hkrati izboljšati storitve za meščane Ljubljane.

Rešitev: SAP HANA in Cisco UCS

Konsolidacija upravljanja operativnih funkcij, skupaj z IT-sistemi in oddelki, je zahtevala nov pristop, orodja in organizacijo delovnih procesov. Ker je JHL javno podjetje, so najprimernejšo rešitev poiskali z javnim razpisom in raziskavo, k sodelovanju pa so povabili vodilne ponudnike na trgu.

Pri iskanju prave rešitve in pristopa k migraciji IT-okolja se je Bojan Judnič, vodja informatike v podjetju, obrnil na svojo ekipo strokovnjakov in podjetje NIL, da bi skupaj izvedli podroben preizkus in testiranje rešitev SAP HANA ter raziskali prednosti in omejitve različnih možnosti namestitve: lokalna, hibridna ali v oblaku.

Rezultati testiranj so pokazali, da je kombinacija platforme SAP HANA in infrastrukture Cisco UCS optimalna izbira glede na kompleksnost same implementacije, migracije in poznejšega upravljanja. JHL se je o pravilnosti te odločitve prepričal tudi pri organizacijah, ki to arhitekturo že uporabljajo, in še dodatno potrdil rezultate testiranj.

JHL je zato potrdil pristop in implementacijo zaupal NIL-u, ki jo je izvedel z dogovorjenim minimalnim vplivom na poslovanje holdinga.


»Pravzaprav nismo imeli vtisa, da gre za zelo zahtevno, obsežno migracijo, saj je poslovanje potekalo praktično nemoteno.«

Zdenka Grozde, CEO, JHL


»Praktično čez noč smo prešli s sedmih strežnikov in sedmih strategij na poenoten, učinkovit IT-sistem, pripravljen na prihodnost.«

Bojan Judnič, CIO, JHL


Preglednost, učinkovitost in hitrejša odzivnost pri izvajanju storitev

Danes rešitev SAP HANA zagotavlja JHL-ju napredno analitiko in obdelavo velike količine različnih podatkov v realnem času. Ponuja jim fleksibilnost, večopravilnost in možnost zajema podatkov z različnih virov. Platforma prav tako zajema še druge poslovne rešitve SAP, za katere vire prav tako zagotavlja infrastruktura Cisco UCS.


»V IT-ju smo kompleksnost nadomestili z enostavnostjo.«

Bojan Judnič, CIO, JHL


Več kot 1500 zaposlenih uporablja platformo SAP HANA še za poročila, do katerih lahko dostopajo hipno in enostavno. To za JHL pomeni bistven napredek, saj imajo v vsakem trenutku natančen vpogled v poslovne procese in podatke, na osnovi katerih lahko uvajajo dnevne izboljšave.

Tudi obračun storitev – mesečno izdajo čez 210.000 računov – jim zdaj vzame le nekaj ur, izvaja pa se na enem mestu. Ne le hitrejši postopek, precej manj napak in velika zanesljivost podatkov sta pomembno izboljšala poslovanje in tudi zadovoljstvo strank. S sistemom so tako prvič pridobili celovito sliko nad poslovanjem, razumevanjem dogajanja v podjetju in kakovostne podatke, ki jim omogočajo boljše odločanje.

A kompleksnost omejuje potencial vašega IT-okolja?

Naši strokovnjaki vam z veseljem priskočijo na pomoč pri optimizaciji vašega IT-sistema in procesov. Pošljite nam vaša vprašanja in oglasili se vam bomo.

PIŠITE NAM