Intervju: Kako klasičen podatkovni center preobraziti v sodoben računalniški oblak

Platforma NIL Cloud Management pomaga držati vajeti nad večoblačnimi okolji in storitvami: omogoča učinkovito in agilno upravljanje ter nadzor nad stroški.

V sodobnem poslovnem svetu je pomembno hitro prilagajanje in učinkovito upravljanje virov, pri čemer je poudarek na agilnem in stroškovno preglednem pristopu. V oblaku je senčnega IT veliko, še več kot sicer, zato ga je treba čim prej odpraviti.

»Mi dejansko želimo zaposlenim omogočiti, da si ‘naklikajo’ svojo infrastrukturo v oblaku, ampak želimo, da to storijo učinkovito, nadzorovano in varno,« je pogovor o platformi NIL Cloud Management začel Peter Bulović, vodja razvoja poslovanja v podjetju NIL.

»Gre za rešitev, v kateri je zbranih več kot deset let razvoja, dela, znanja in izkušenj, pridobljenih pri več projektih avtomatizacije in izgradnje zasebnih oblakov. Primarno gre za orodje za upravljanje zasebnega oblaka in javnih oblačnih storitev, lahko pa enakovredno obvlada tudi hibridna okolja.«

Elegantna rešitev za izziv upravljanja več-oblačnih IKT-okolij

Največji izziv sodobnega časa je pomanjkanje usposobljenih IT-strokovnjakov v podjetjih, osebje, ki je na voljo, pa je preobremenjeno. Težava se z vse kompleksnejšimi IT-okolji, ki rastejo po načelu »nekaj pri sebi, nekaj v oblaku«, še stopnjuje. Težko je namreč učinkovito upravljati in uravnotežiti rabo oblačnih storitev različnih ponudnikov in to vedno in povsod postoriti varno. Obilica ročnega dela in senčnega IT vodi do težav pri zagotavljanju skladnosti, odzivnost na najpreprostejše zahtevke v IT traja predolgo, stroškovno planiranje je nerealno, delitev stroškov po oddelku ali projektu je nemogoča ali pa zahteva veliko ročnega dela …

Prav spreminjanje oblačnega nereda v red je glavna naloga in največja prednost platforme NIL Cloud Management, ki jo odlikujeta tehnična izpopolnjenost in uporabnost, saj po funkcionalnostih intuitivno sledi vse kompleksnejšim poslovnim potrebam.

Razbremenitev kadrov v IT-oddelkih

Pomanjkanje standardizacije in nadzora oziroma kontrol pri obvladovanju tveganj sta privedla do tega, da so v oddelkih IT procesi še vedno preveč centralizirani ter s tem upočasnjujejo agilnost in konkurenčnost organizacij. Podjetja in organizacije se hkrati spoprijemajo še s pomanjkanjem kakovostnega kadra.

»Za ključne in najboljše kadre naredimo premalo, da bi lahko v celoti izkoristili svoj potencial. S tem organizacija izgublja agilnost, prehiteva jo konkurenca, upada produktivnost najboljšega tehničnega kadra. Vse skupaj nato vodi v frustriranost zaposlenih, ki organizacijo zaradi premalo izzivov zapustijo,« meni sogovornik.

Platforma NIL Cloud Management zaposlene v oddelku IT precej razbremeni. Obenem pa opolnomoči preostale tehnične kadre, saj vire in komponente v IKT-infrastrukturi lahko dodajajo in/ali spreminjajo tudi pooblaščeni ljudje zunaj oddelka IT, kot so tehnologi, razvojniki, skrbniki področij v podružnici ali hčerinskem podjetju …

Vpeljava IKT-virov se tako znotraj pooblastil izvede v nekaj minutah, namesto dnevih ali tednih, ponekod celo mesecih. Poslovanje je zato bolj odzivno in hitrejše, podjetje pa izkoristi poslovne priložnosti pred konkurenco.

Najboljše možne reference

»Organizacije menijo, da je vsaka njihova storitev nekoliko posebna, celo unikatna. V praksi pa vsaka komponenta v IKT-okolju deluje predvidljivo in standardno. Potrebno je le nekoliko več začetnega vložka v standardizacijo procesov in komponent, da se postopki lahko avtomatizirajo in poslovanje pospeši. Zaposleni in stranke bodo tako bolj zadovoljni in sodelovanje dolgoročnejše,« pravi Bulović.

Peter Bulović, vodja razvoja poslovanja za hibridni oblak v podjetju NIL, del skupine Conscia

Z zmogljivim upravljavskim orodjem se močno izboljšata tudi skladnost in transparentnost poslovanja. Integracija (večnivojskih) odobritev in sprememb v sistemih zagotavlja skladnost, to pa še izboljšata upravljanje življenjskega cikla IT-storitev in kontrolirana »upokojitev« nepotrebnih virov ter komponent, skladno s postavljenimi pravili.

Več ko je oblaka (oblakov), večji so prihranki

Platforma NIL Cloud Management temeljito preoblikuje poslovne procese z zmogljivim orkestracijskim in avtomatizacijskim orodjem, ki se integrira v obstoječe IT-okolje. To podjetjem omogoča optimizacijo IT-operacij in hitro dostavo IT-storitev – kar je včasih trajalo več mesecev, je s platformo NIL Cloud Management mogoče doseči v le nekaj urah, celo minutah. Končni uporabniki namreč hitro pridobijo potrebne standardne vire prek intuitivnega samopostrežnega portala. Na njem lahko ustvarijo, spreminjajo in odstranijo različne IT-vire (navidezni strežniki, varnostne kopije, delilniki bremen, požarne pregrade). Z večoblačno infrastrukturo in sodobno upravljavsko platformo tako postanejo svobodni pri odločitvah o uporabi IT-virov, saj so storitve hitro dostavljene, pregled nad stroški pa dosegljiv v vsakem trenutku.

Pika na i: Napredno obračunavanje, ki omogoča velikanske prihranke

Ena (naj)boljših funkcij omenjene platforme je napredno obračunavanje. Premore namreč samodejno primerjavo konkurenčnosti cen med ponudniki IT-storitev iz javnih oblakov in enostavno preklapljanje med njimi. Za podjetja, ki želijo porabo za oblačne vire jasno razdeliti po oddelkih ali strankah, je zelo dobrodošla tudi avtomatizirana funkcija obračuna IKT-storitev internim in/ali zunanjim naročnikom. Prihranki so lahko velikanski.

»Podjetja se premalo zavedajo pomena standardizacije komponent in storitev na IKT-področju. Vse, kar je standardno, ali pa gre za ponavljajoče se aktivnosti, lahko avtomatiziramo. S katalogom standardnih IKT-storitev lahko pokrijemo več kot 90 odstotkov vseh operativnih aktivnosti v IT-oddelkih. Z vzpostavitvijo ustrezne sheme pooblastil in odobritev se rutinska opravila, ki jemljejo večino časa IT-oddelkom, prenesejo tja, kjer jih zaposleni potrebujejo. Prihranki se merijo v človek-dneh,« je sklenil Bulović.

Intervju je bil izvorno objavljen v časniku Finance.