Poskrbeli bodo za vašo konkurenčnost v digitalnem okolju

Za revijo Glas Gospodarstva je podal izjavo generalni direktor NIL-a, Beno Ceglar.

  • Katere so ključne storitve, ki jih NIL ponuja? V katerih panogah ste prisotni?

NIL je mednarodno uveljavljen ponudnik naprednih rešitev in storitev s področij podatkovnih centrov, sodobnih informacijskih omrežij, računalništva v oblaku in informacijske varnosti. Ponujamo široko paleto izdelkov in storitev, ki se predvsem osredotočajo na tehnološke rešitve za gradnjo napredne IT-infrastrukture podjetij. Storitve vključujejo svetovanje in načrtovanje IT-projektov, arhitekturno zasnovo, implementacijo, podporo, vzdrževanje in (so)upravljanje IT-okolij. Dodatno omogočamo našim strankam izobraževanje ter razvoj personaliziranih izobraževalnih vsebin​​. Naše storitve so namenjene poslovnim in industrijskim okoljem, državni upravi, javnim institucijam in ponudnikom telekomunikacijskih storitev​​. Smo člani skupine Conscia, kjer delujemo z NIL-u sorodnimi podjetji v Skandinaviji, Nemčiji, na Nizozemskem in Veliki Britaniji. V tujini smo najbolj prepoznani po naprednem Varnostno operativnem centru, kompetenčni center za celotno skupino Conscia je v Sloveniji.

  • Kako se NIL prilagaja trendom na področju IKT-ja? Katera orodja uporabljate?

NIL se prilagaja trendom v IKT s stalnim osredotočanjem na uporabo naprednih tehnologij, npr. oblačnim tehnologijam, internetu stvari, analitiki velikih podatkov, tehnologij za zagotavljanje kibernetske varnosti, idr. Naša ključna ponudba so upravljane IKT-storitve, ki jih konstantno nadgrajujemo z najnaprednejšimi tehnologijami. Med drugim spodbujamo uporabo prijemov strojnega učenja in generativne umetne inteligence, predvsem za zagotavljanje manjše odvisnosti od človeških virov, ter natančnejše, hitrejše in učinkovitejše delovanje. Sodelujemo z glavnimi tehnološkimi proizvajalci, med drugim Cisco, VMware, Microsoft in Palo Alto.

  • Kako ste poslovali v lanskem letu (rast in število zaposlenih)?

Poslovno leto 2023 je bilo za NIL in širše za skupino Conscia, odlično. Tako rezultatsko kot vsebinsko. Dosežena je bila zavidljiva organska rast kot posledica pravilnih odločitev v prejšnjih letih. Lahko rečem, da so se obrestovale investicije v prihodnost in uresničitev zastavljenih strateških projektov. Med njimi tudi investicije v dodatne kompetence in storitve, ki jih sedaj nudimo tako doma kot tudi v tujini.

Uspeh poslovnega leta 2023 sloni tudi na odlični zgodbi doma, kjer smo nekako izkoristili pozitivni moment vlaganj podjetij in organizacij v digitalizacijo. Delovanje v Sloveniji nam je prav gotovo najpomembnejše, zato me rast poslovanja tu še posebej veseli.

Za zagotavljanje obsežnejšega delovanja se nam je v letu 2023 pridružilo 32 novih sodelavk in sodelavcev, kar je za področje IKT v Sloveniji precej velika številka.

Naši zaposleni in njihovo znanje namreč predstavljajo tudi našo ključno konkurenčnost. Ni naključje, da je slogan skupine Conscia “omrežje znanja” (Network of Knowledge).

  • S čim krepite konkurenčnost vaših strank in s čim lastno konkurenčnost?

Trdno smo prepričani, da je konkurenčnost naših strank močno povezana z zmožnostjo izkoriščanja oz. pravočasnega vpeljevanja najnovejših digitalnih zmožnosti. Te so presegle podporno funkcijo delovanja podjetij in delujejo kot vzvod novih poslovnih priložnosti in s tem novih tokov prihodkov podjetij. Ja, živimo pač v čedalje bolj “digitalnem svetu”. NIL je lahko na poti vpeljave sodobnih digitalnih zmožnosti ključen partner podjetjem.

Da ohranjamo visoko konkurenčen položaj, posvečamo v podjetju veliko pozornosti razumevanju najnovejših trendov, predvsem pa sposobnosti pravočasnega vpeljevanja s trendi povezanih rešitev v prakso. Zavedamo se, da moramo za dosego tega stalno investirati v ljudi. Naši zaposleni in njihovo znanje namreč predstavljajo tudi našo ključno konkurenčnost. Ni naključje, da je slogan skupine Conscia “omrežje znanja” (Network of Knowledge).

  • Kako NIL skrbi za zaposlene? Znani ste kot dobri zaposlovalci.

Ključen cilj vodstva podjetja je zagotavljati pogoje in nasploh spodbujati inovativno, vključujoče in motivacijsko okolje za naše zaposlene. Da lahko nenazadnje preko zaposlenih prihajamo do naprednih idej in smo jih sposobni tudi udejanjati. Močno se trudimo, da ostajamo med najboljšimi zaposlovalci v državi. Veseli nas, da trg prepoznava, da smo atraktivni zaposlovalec. Navkljub težjim razmeram zaradi pomanjkanja tehnološkega kadra uspevamo privabljati nove sodelavce tako za delo doma kot v tujini.
Posebnost NIL-a pa je vendarle delo z mladimi, ki jih očitno znamo privabiti in omogočiti napreden (začetni) karierni razvoj. Odlično sodelujemo z univerzami in nekaterimi drugimi izobraževalnimi ustanovami. Na NIL-u je tako vsak četrti sodelavec/sodelavka član Z-generacije in vsak peti študent. V skupini Conscia imamo povprečno “najmlajšo” ekipo J. Ne vem kaj naj rečem, mladi nam enostavno dajejo prepotrebni dodatni zagon in energijo v podjetju.

NIL-ova ekipa
  • Kakšni so vaši razvojni in poslovni načrti v naslednjem 3-letnem obdobju?

Prav gotovo še naprej graditi na relevantnosti, konkurenčnosti in diferenciaciji naše ponudbe, biti najboljši zaposlovalec in biti še naprej zmožni strateškega dialoga z našimi partnerji oz. strankami. Krepiti našo ključno ponudbo, primarno na področju IT upravljanih storitev. Poudarek je tudi na nadaljnjem razvoju naših ključnih podpornih platform, med katerimi so platforma za delovanje Varnostno operativnega centra, platforma za upravljanje storitev hibridnega oblaka ter platforma NIL Monitor, ki nam zagotavlja napredno upravljanje omrežnega in aplikacijskega nivoja IT infrastrukture podjetij. Zavedamo se, da bo gospodarska dejavnost zaradi negativnih globalnih dejavnikov še naprej imela izzive v naslednjih letih. Navkljub temu zaradi pozitivne dinamike oz. razumevanja podjetij o pomembnosti vlaganja v informacijske tehnologije, vendarle gledamo v prihodnost zelo optimistično.

Vsebina članka je bila deloma objavljena v reviji Glas gospodarstva, ki je izšla 4. marca 2024.