Intervju: Zagotavljajo napredne storitve na področju informacijske tehnologije

Kot član mednarodne skupine Conscia podjetje NIL svojim strankam ponuja vrhunske storitve, ki krepijo njihovo globalno konkurenčnost, posebno pozornost pa posveča rešitvam za informacijsko varnost in obvladovanje tveganj. Delovanje podjetja in tudi izzive, s katerimi se na informacijskem področju sooča gospodarstvo, nam je predstavil generalni direktor Beno Ceglar.

Intervju je bil izvorno objavljen v Posebni številki revije 170 let GZS.

Na kratko predstavite dejavnost svojega podjetja.

BC: NIL z znanjem, izkušnjami in poslovno odličnostjo naslavlja področja naprednih storitev na področju informacijske tehnologije. Delujemo v Sloveniji in na tujih trgih. Od leta 2019 smo član skupine Conscia, ki združuje IT podjetja iz Danske, Norveške, Švedske, Nizozemske, Nemčije in Slovenije. V skupini deluje več kot 800 inženirjev.

V čem so vaše konkurenčne prednosti?

BC: Naša ključna konkurenčna prednost je združevanje različnih znanj in osebnosti, ki zagotavljajo poslovni, osebni in družbeni razvoj. Prav znanje in izjemno široke kompetence nam omogočajo pridobivanje najzahtevnejših projektov s področij informacijske varnostioblačnih tehnologij, tehnologij podatkovnih centrovprogramsko upravljivih IT omrežijIOT, idr. Posebnost NIL-a je tudi razvoj učnih vsebin in izvajanje tehnoloških šolanj. Kot podjetje se močno usmerjamo v razvoj in trženje upravljivih naprednih IT storitev. Posebno pozornost posvečamo rešitvam za informacijsko varnost in obvladovanje tveganj. Te vključujejo tehnološke rešitve, storitve in strategijo, ki skupaj zagotovijo varnost informacijske infrastrukture in sredstev pred splošnimi in neposrednimi grožnjami. Naš varnostno operativni center (SOC), ki v podjetju deluje že tri leta, omogoča našim strankam lažji spanec v teh razburkanih časih, ko se s povečano stopnjo digitalizacije močno povečujejo seveda tudi varnostna tveganja.

Kako epidemija Covid-19 vpliva na vas in na dojemanje IT in digitalizacije v gospodarstvu?

BC: Sliši se čudno, vendar nam je ta kriza dejansko tudi zelo pomagala: pri boljšem razumevanju ranljivosti našega posla in delovanja, razumevanju potrebnih prilagodljivosti, iskanju novih priložnosti in pomembnosti trajnostne strategije, ki smo jo v podjetju prav letos začeli še poudarjeno izvajati.

Zelo pozitivno je, da je zavedanje o pomembnosti IT in digitalizacije močno prisotno tudi v poslovnem svetu. Obstaja zelo močna želja podjetij po napredku na podlagi digitalizacije, pogovori o pomembnosti uvajanja naprednih tehnoloških rešitev so pogostejši, bolj vsebinski, iskanje in želja po uvajanju rešitev hitrejše.

Se je zaradi epidemije povečala nevarnost pred kibernetskimi napadi?

BC: Po podatkih našega varnostno operativnega centra smo priča občutnemu porastu usmerjenih kibernetskih napadov v času pandemije. Po začetku epidemije smo zaznali sedemkratni porast usmerjenih kibernetskih napadov, med drugim tudi na podjetja s pomembno in kritično infrastrukturo.

Kakšni so vaši poslovni načrti za leti 2021 in 2022?

BC: Leto 2020 je bilo pandemiji navkljub za nas zelo uspešno, saj smo dosegli zastavljene načrte. Za naslednja leta smo zato še toliko bolj optimistični pri napovedih rasti poslovanja. Informacijska tehnologija namreč pridobiva veljavo, zavest o potrebnih vlaganjih v digitalne zmožnosti je vseprisotna.

V NIL-u se zavedamo, da bomo morali za dosego svojih ciljev nenehno napredovati in izpopolnjevati svojo ponudbo. Povečevala se bodo vlaganja v varnostne in druge upravljive storitve, na katerih tudi gradimo svojo prihodnost. Velike možnosti vidimo tudi v povezovanju z drugimi podjetji, saj v partnerstvu lahko vsi skupaj ponudimo več.

Zanesljiva energija v času kibernetskih groženj

Centrica Energy Trading A/S, vodilno podjetje za trgovanje z energenti, omogoča svojim strankam izjemno dober dostop do trgov s plinom in električno energijo. Centricino poslovanje je odvisno od celovitosti in dosegljivosti njihovih IT- in OT-platform, pri zagotavljanju tega pa pomembno vlogo igra NIL-ov SOC.

Preberite študijo primera