NIL med prvimi s certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec

V okviru postopka za pridobitev certifikata Druženo odgovoren delodajalec je NIL vpeljal 23 ukrepov s področij socialne, ekonomske in okoljske trajnosti – 12 temeljnih ukrepov in 11 ukrepov s področja organizacijskega upravljanja. Prejem certifikata dokazuje njihova prizadevanja za organizacijsko odličnost in za »delanje pravih stvari na pravi način.« Družbena odgovornost se odraža tudi v sloganu podjetja »IT za boljše življenje«.

NIL, eno največjih IT-podjetij v Sloveniji, je 24. novembra 2020 prejelo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga zavod Ekvilib podeljuje družbeno odgovornim podjetjem. Podjetje NIL je v zadnjem letu intenzivno izvajalo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja, skupnosti in njihovih strank. S svojim delovanjem na področju družbene odgovornosti NIL presega minimalne in z zakonom določene standarde poslovanja. Prejem certifikata dokazuje njihova prizadevanja za organizacijsko odličnost in za »delanje pravih stvari na pravi način.« Družbena odgovornost se odraža tudi v sloganu podjetja »IT za boljše življenje«.

»Z vključitvijo v postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec smo želeli zagotoviti, da so naši koraki pravilni, da temeljijo na konkretni, strokovno utemeljeni metodologiji in da pri naših prizadevanjih upoštevamo vse vidike trajnostnega delovanja. Želeli smo strokovnega partnerja, ki nam bo pomagal pri pridobivanju ustreznega znanja. V ta namen se je v proces vključila širša skupina deležnikov s strani zaposlenih, ki jih področje zanima, kot tudi najvišje vodstvo, ki je tesno sodelovalo v postopku. Certifikacijski postopek je omogočil povezavo predlogov zaposlenih in strateškega pogleda vodstva,« je pojasnila Katarina Primožič Ramoveš, Direktorica področja ljudje na NIL-u.

Na NIL-u zavedajo, da je uspeh rezultat dela in sodelovanja zaposlenih in poslovnih partnerjev, odnosa do okolja in skupnosti ter dobrega vodenja. Vse več je podjetij, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti kot odgovornosti in svojega vpliva na družbo. Zato je pomembno, da pri tem upoštevajo soodvisnost in izkazujejo trud za celovitost ter uravnoteženo poslovanje na vseh ključnih področjih in funkcijah podjetja.

Vodja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec na NIL-u, Uršula Grošelj je strnila svoja razmišljanja o postopku pridobivanja certifikata:

»Obdobje pridobivanja certifikata je bilo za nas precej intenzivno, saj so sočasno potekale tudi številne, druge aktivnosti na področju družbene odgovrnosti in trajnostnega razvoja. Kot podjetje, smo del velike mednarodne skupine Conscia, ki vključuje dest različnih podjetij iz šestih držav: Danska, Norveška, Švedska, Nizozemska, Nemčija in Slovenija. Z vpeljavo družbene odgovornosti na nivoju NIL-a, torej našega podjetja, so se začele zadeve premikati tudi na nivoju celotne supine. Tako bi lahko rekli, da je prvi večji vpliv: Delujemo z zgledom in vplivamo na druga podejtja znotraj skupine – imamo mednarodni doseg. Na mesečnem nivoju se skupine srečujejo s predstavniki posameznih držav in z lastniki, ter vzposatvljajo in nadgrajujejo proces vpeljave družbene odgovrnosti in trajnostnega razvoja in izvajanje aktivnosti povezanih s tem. Skoraj sočasno smo se prijavili tudi na tekmovanje za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2020. Uvrstili smo se v finale, razglasitev zmagovalcev pa že nestrpno pričakujemo.«

Zaradi nove evropske in slovenske zakonodaje morajo od leta 2017 dalje podjetja v javnem interesu z več kot 500 zaposlenimi poročati tudi o nefinančnih vidikih poslovanja. Tudi zato postaja področje družbene odgovornosti podjetij, ki vključuje odnos do zaposlenih, v Sloveniji vse bolj pomembno, hkrati pa pomembno vpliva na ugled podjetja kot delodajalca in ugled v odnosu do drugih deležnikov.

 »Živimo v časih, ko so meje med osebnim in poslovnim še bolj zabrisane, celo nevidne. Poleg številnih prednosti, bodo s tem prihajali tudi novi, morda celo večji izzivi. Za uspešno naslavljanje tako priložnosti kot izzivov, bosta ključna naše razumevanje in vključenost v trajnostno delovanje. Projekt »Družbeno odgovoren delodajalec« je ena izmed ključnih iniciativ strategije trajnostnega delovanja v našem podjetju in predstavlja tako pogled zaposlenih, kot pogled vodstva. Z njo ne želimo le slediti standardom, pač pa jo predvsem »aktivno živeti«. Šele takrat, verjamemo, da bo namen dosežen,« je strnil svoja razmišljanja Beno Ceglar, Generalni direktor, NIL-a.

Več o družbeno odgovornih aktivnostih in trajnostnem razvoju podjetja NIL, si lahko preberete na tej povezavi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

O NIL-u

NIL je visoko tehnološko podjetje in globalno prepoznaven ponudnik naprednih IT rešitev na področju: kibernetske varnosti, podatkovnih centrov, omrežij, oblačnih infrastruktur in storitev na poslovnem in industrijskem področju. Podjetje sodeluje z državno upravo, telekomunikacijskimi podjetji, bankami in zavarovalnicami.

Ustanovljeno je bilo leta 1989 in ima sedež v Ljubljani. Pisarne ima po vsem svetu v Evropi, Severni Ameriki, Bližnjem Vzhodu ter v Južni Afriki. NIL zaposluje več kot 180 strokovnjakov na različnih področjih IT industrije.

Od leta 2019 je NIL del Danske skupine Conscia.