NIL podpisal Evropsko listino raznolikosti

S podpisom listine NIL še aktivneje spodbuja širjenje zavedanja o spoštovanju raznolikosti na delovnem mestu. Predvsem pa si bomo prizadevali za povečanje deleža žensk v IT-sektorju in tako s ponosom najavljamo iniciativo »IT za vse«.

Odnos, ki ga podjetja izkazujejo do svojih zaposlenih, ima neposreden vpliv na njihova življenja, socialno mobilnost in razmerja v družbi. Brez organizacij, ki spoštujejo svoje zaposlene, jih obravnavajo enakovredno, pravično in pošteno, si težko predstavljamo vključujoče okolje, kjer ima vsak možnost in priložnost, da izkoristi svoje potenciale.

Strpnost, spoštovanje in upoštevanje mnenja vseh, ki so del poslovnih procesov, je zato prvi korak na poti do bolj odprte in vključujoče delovne sredine. Na NIL-u se aktivno zavzemamo za vzpostavitev takšnih okoliščin na delovnem mestu in zato smo ponosni, da smo postali podpisnik Evropske listine raznolikosti. Hkrati s tem najavljamo tudi začetek iniciative »IT za vse«, v sklopu katere bomo spodbujali mlade punce k odločitvi za kariero v IT-ju in izvajali aktivnosti za večjo zastopanost žensk v sektorju informacijske tehnologije.

»Na NIL-u verjamemo, da je vsak zaposleni edinstven, zato korak za korakom krepimo razumevanje o pomembnosti raznolikosti. Prizadevamo si za delovno okolje, ki je vključujoče, spodbujevalno in vsakemu zaposlenemu daje možnost, da se počuti vključenega, spoštovanega in predvsem cenjenega. Zato smo ponosni, da smo postali podpisnik Evropske listine raznolikosti,«je povedala Katarina Primožič Ramoveš, direktorica področja ljudje in kultura na NIL-u, in dodala, da »raznolikost, vključenost in enakopravnost od nekdaj predstavljajo vir napredka in so pot do pravičnejše družbe. Odpirajo nove načine razmišljanja in vodijo do rešitev, ki omogočajo boljše poslovanje in boljše življenje. Na NIL-u želimo delati prave stvari na pravi način in biti soustvarjalec teh pozitivnih sprememb, zato sprejemamo in spodbujamo raznolikost. Našo priložnost za doprinos in konkretne izboljšave vidimo predvsem na področju zastopanosti žensk v sektorju informacijske tehnologije. Zato sem zelo vesela, da vzpostavljamo iniciativo IT za vse, v okviru katere si bomo prizadevali za uresničevanje tega cilja.«

Informacijska tehnologija lahko odločilno pripomore k reševanju vprašanj in izzivov, s katerimi se dandanes srečujemo v družbi in poslu. Verjamemo, da vključujoče in raznoliko delovno okolje IT-sektorju našo učinkovitost in pozitiven doprinos lahko še izboljša. To zavedanje na NIL-u gradimo postopoma in z različnimi aktivnostmi. S krepitvijo zavedanja vodij, s krepitvijo razumevanja pomembnosti raznolikosti na delovnem mestu, med zaposlenimi, z vključevanjem zaposlenih v procese odločanja, z deljenjem izkušenj in znanja.

V okviru iniciative »IT za vse« pa naše aktivnosti razširjamo tudi izven podjetja. Z njo bomo naslovili predvsem mlade dame in jih poskušali spodbuditi, da se  v čim večjem številu odločijo za izobraževanje in kariero v informacijski tehnologiji.