NIL prejel certifikat družini prijazno podjetje

NIL je sprejel vrsto ukrepov, s katerimi zagotavljamo lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja naših zaposlenih.

NIL si kot podjetje stalno prizadeva za izboljševanje delovnih pogojev in kulture v podjetju. Vsak dan se tudi trudimo za odlične odnose z našimi strankami ter za dvigovanje kakovosti naših storitev. Zavzetost zaposlenih in dobro vzdušje v podjetju k doseganju omenjenih ciljev veliko pripomoreta, zato uvajamo številne ukrepe in programe, ki takšna ravnanja spodbujajo. Ena takih aktivnosti oziroma programov je tudi pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje (DPP).

»Družbe, ki so usmerjene v svoje stranke, so z vidika skrbi za zaposlene še posebej ranljive – njihovi zaposleni so namreč tisti, ki skrbijo za stranke. NIL je takšno podjetje in zato je za nas ključnega pomena skrb za dobre delovno pogoje ter vpeljevanje ukrepov, ki zaposlenim omogočajo ustrezno ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Verjamemo, da to pozitivno vpliva na zavzetost zaposlenih, kar se v končni fazi tudi odraža v kakovosti storitev in zadovoljstvu strank,« je ob prejemu certifikata povedala Katarina Primožič Ramoveš, vodja kadrovske službe na NIL-u.

Zelo smo ponosni na ta dosežek, saj dokazuje ne le načelno željo podjetja po izboljšanju delovnih pogojev, ampak konkretne načrte in ukrepe za dobrobit zaposlenih. Na NIL-u bomo tako do decembra 2022 vpeljali 14 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.