NIL prvi v Sloveniji dosegel Ciscovo specializacijo za okoljsko trajnost

Naziv Cisco Environmental Sustainability Specialized potrjuje NIL-ovo zavezanost trajnostnemu poslovanju in družbeni odgovornosti. NIL je prvo slovensko podjetje s tem nazivom.

NIL (del skupine Conscia), s ponosom objavlja, da je kot prvo slovensko podjetje doseglo naziv Cisco Environmental Sustainability Specialized področje jugovzhodne Evrope. S tem dosežkom dokazujemo, da kot podjetje izvajamo konkretne ukrepe pri zasledovanju naših strateških ciljev na področju trajnosti in družbene odgovornosti. NIL-ove aktivnosti so usmerjene predvsem na področja učinkovite rabe energije pri zagotavljanju IT-storitev, podpiranju modernih in okolijsko prijaznejših načinov dela (tehnologije za sodelovanje) ter na področje življenjskega cikla opreme – izbira, vzdrževanje, skladiščenje in odgovorno ravnanje z rabljeno opremo.

»Podjetja imamo veliko odgovornost do okolja in družbe, zato smo na NIL-u trajnostno poslovanje opredelili kot naš strateški cilj. Zelo smo ponosni, da ta cilj zasledujemo s konkretnimi aktivnostmi in da so te prepoznane tudi s strani naših pomembnih tehnoloških partnerjev kot je Cisco. Skupaj smo namreč močnejši in če sodelujemo, lahko na področju varovanja okolja in vzpostavitve trajnostnih poslovnih praks dosežemo več, hitreje. Naziv Environmental Sustainability Specialized nam daje dodatno samozavest ter potrjuje, da smo kompetenten sogovornik pri vprašanjih o trajnosti. Prepričana sem, da bomo s tem dosežkom spodbudili tudi ostala podjetja, naše stranke in partnerje, da vsi skupaj storimo še več za varno, zdravo in trajnostno prihodnost ter prihodnje generacije,« je povedal Uršula Grošelj, vodja marketinga in vodja okolijskih projektov.

Cisco se pri zasledovanju trajnostnih ciljev veliko osredotoča na spodbujanje t.i. krožnega gospodarstva ter spodbuja partnerje in stranke, da tudi sami vključijo ta princip delovanja v svoje poslovne procese. V ta namen ima Cisco vzpostavljene tri programe za pomoč pri iskanju okolju prijaznih rešitev za odstranjevanje izdelkov, ki so dosegli konec življenjske dobe.

  • Customer Recycling Solutions (CRS) – rešitve za recikliranje je okolju prijazno odstranjevanje izdelkov Cisco, ki so dosegli konec življenjske dobe.
  • Takeback and Reuse – lastnikom opreme Cisco omogoča brezplačno vrnitev strojne opreme, ki je dosegla konec svoje življenjske dobe. Cisco ponovno uporabi in reciklira 99,9% vrnjene opreme.
  • Refresh – program osveževanja odslužene programske opreme je Cisco-va zaveza, da čim bolj zmanjša vpliv na okolje in pomagamo strankam, da storijo enako. Ponovno osveženi izdelki ponujajo enako kakovost kot nova oprema in so dostopni po konkurenčnih cenah.

NIL kot vodilni domači Cisco partner in partner z nazivom Cisco Environmental Sustainability Specialized strankam tudi pomaga, da se priključijo in izkoristijo te iniciative.

Podroben pregled NIL-ovih prizadevanj, ukrepov in aktivnosti s področja trajnosti si lahko preberete v Trajnostnem poročilu 2021.

O NIL-u

NIL je mednarodno uveljavljen ponudnik naprednih rešitev in storitev s področij podatkovnih centrov, omrežij, računalništva v oblaku in informacijske varnosti za poslovna in industrijska okolja, državno upravo, javne institucije in ponudnike telekomunikacijskih storitev. Za svoje stranke povečujemo vrednost poslovanja s svetovalnimi storitvami, storitvami upravljanja, sistemsko integracijo in izobraževanji. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989, danes pa smo z rešitvami in lokalnimi predstavniki prisotni po vsem svetu. NIL danes zaposluje več kot 180 strokovnjakov.

NIL je del danske skupine Conscia Holding A/S.