Storitve

Svetovanje

Pomagamo vam postavljati prava vprašanja in najti odgovore na s tehnologijo povezane poslovne izzive ter odločitve. Razumemo, da mora IT-infrastruktura podjetju omogočati učinkovito poslovanje in biti kar se da prilagodljiva, če naj z njo uresničite strateške poslovne prednosti. Prav zato vam je ekipa naših svetovalcev vedno na voljo in vam pomaga pri razvoju poslovanja ter ločevanju tehnoloških krilatic od strateških naložb, s katerimi boste dosegali dolgoročne rezultate.

Izvedite več

Opredelitev in načrtovanje

Niti dva IT-projekta si nista enaka. Vsaka stranka, industrijska panoga in regija imajo različne zahteve in pričakovanja. Vsako okolje se drugače spopada z novostmi in spremembami, razvojem ter organsko evolucijo, ki lahko trajajo več let. Stvari postanejo še bolj kompleksne, če vemo, da nihče ne ve vsega, ljudje pa se pogosto omejujemo z lastnim razumevanjem mogočega. Prav zato velik delež IT-projektov ni podrobno opredeljen, saj skrbno načrtovanje zahteva sodelovanje stranke in naših IT-arhitektov ter inženirjev. Pomagamo vam jasno opredeliti poslovne zahteve in razviti optimalen načrt projekta z vsemi ključnimi fazami ter aktivnostmi.

Izvedite več

Arhitekturna zasnova

Ne glede na to, ali ste se odločili izboljšati omrežje, podatkovni center ali pa varnostne mehanizme, je treba opredeljene strateške cilje prevesti v profesionalno načrtovanje in arhitekturno zasnovo. V tej fazi se poslovni cilji in opredeljene zahteve prevedejo v jasno sliko gradnikov rešitve, kjer je jasno opredeljena interakcija med njimi. Kakovostno postavljena arhitektura je že pol rešitve.
Izvedite več

Implementacija projekta

Smo specialisti za implementacije različnih sistemov in rešitev, kos smo tudi najbolj zahtevnim projektom, kot so razvoj in migracije podatkovnih centrov, orkestracija omrežnih storitev, usmerjanje omrežnega prometa, virtualizacija omrežne funkcije, avtomatizacija oblačnih storitev, varne rešitve s področja mobilnosti in sodelovanja ter druge zahtevne projekte strank, ne glede na to, kje se te nahajajo.

Izvedite več

Podpora in soupravljanje

Podpiramo ter vzdržujemo tudi izredno kompleksna in zahtevna IT-okolja naših strank. Naš nivo podpore, opredeljen s pogodbo SLA, vključuje delo dežurne ekipe, ki je strankam na voljo 24/7, lokalno podporo ter podporo na daljavo, izobraževanje zaposlenih ter pomoč vrhunskih strokovnjakov. Nivo podpore je prilagojen potrebam IT-infrastrukture posamezne stranke in usmerjen v zagotavljanje uresničevanja poslovnih potreb in po potrebi tudi neprekinjenega poslovanja.

Izvedite več

Izobraževanje

NIL je globalno prepoznaven izobraževalni partner številnih tehnoloških velikanov. Naš oddelek izobraževanja izobražuje tako trg glede novih in obstoječih tehničnih znanj ter oblikuje celovite izobraževalne delavnice, prilagojene podpori projektom, ki jih izvajamo za stranke. Storitve izobraževanja in usposabljanja zaposlenih kombiniramo z odličnim poznavanjem strank in njihovih poslovnih izzivov, zato je končni rezultat učinkovit prenos znanj, s katerimi stranke uspešno rešujejo svoje izzive.

Izvedite več

Razvoj izobraževalnih vsebin

Znanje in izkušnje. Vsebina in način predstavitve. Vse to šteje. Še posebej, če je prilagojeno prav vam. Če zadostuje vašim potrebam in zahtevam poslovanja. NIL je v zadnjih treh desetletjih z odličnimi učnimi vsebinami pomagal številnim kupcem pri pridobivanju znanja in izkušenj. Pri razvoju vsebin z vami sodelujemo v vseh fazah – od ocene potreb in načrtovanja učnih programov do razvoja vsebin in prilagajanja točno določenemu okolju in načinu podajanja snovi.

Izvedite več