NIL Cloud Management Platform – oblačna platforma nove generacije

»Z NIL Cloud Management Platform lahko podjetja na enem mestu celovito upravljajo svojo informacijsko infrastrukturo, in sicer tako lokalna podatkovna središča kot javne oblačne storitve,« je povedal Matjaž Močnik, IT-arhitekt v podjetju NIL, s katerim smo se pogovarjali o njihovi novi rešitvi.

»Za uporabnika rešitve NIL Cloud Management Platform ni razlike, ali upravlja storitve javnih oblakov ali lokalno infrastrukturo. Izkušnja je identična,« je razložil Močnik.

Matjaž Močnik je posebej izpostavil, da NIL Cloud Management Platform zagotavlja preglednost stroškov, saj omogoča njihovo obračunavanje glede na dejansko porabo po posameznih entitetah znotraj podjetja.

Celovito naslavljanje upravljanja IT-okolja

Zakaj so se v NIL-u lotili razvoja nove platforme? Kot pravijo, na trgu obstaja mnogo večoblačnih storitev, tudi platform, ki podpirajo in omogočajo upravljanje predvsem javnih oblačnih storitev. Mnoga podjetja pa imajo še vedno ogromno svojega poslovanja vezanega na lokalno infrastrukturo. Zato so razvili oblačno platformo, s katero je mogoče na enem mestu enostavno in hitro upravljati lokalno infrastrukturo in jo celovito ali delno razširiti v javne oblačne prostore.

Naj gre za uporabo zasebnih ali javnih oblakov, NIL Cloud Management Platform povezuje in upravlja vse. Na voljo je kot programski izdelek ali kot storitev (SaaS).

Povezovalni pristop

Podjetja poleg tega, da čedalje več pozornosti posvečajo kibernetski varnosti svojega IT-okolja, razmišljajo tudi o njegovi hitrejši odzivnosti in prilagodljivosti na potrebe poslovanja. Pri tem je poudarek na agilnem, interoperabilnem in predvsem povezovalnem pristopu, pri čemer ima ključno vlogo IT-avtomatizacija, ki vodi tudi v digitalno transformacijo.

Z uporabo naprednih digitalnih tehnologij je načrtovanje in izvajanje poslovnih procesov enostavnejše in učinkovitejše, kar spodbuja poslovno konkurenčnost in družbeni napredek. NIL Cloud Management Platform omogoča hitro, varno in učinkovito dostavo in upravljanje oblačnih storitev.

Največje prednosti NIL Cloud Management Platform:

  1. ena platforma za celovito upravljanje informacijskega okolja,
  2. izboljšanje odzivnosti in učinkovitosti IT-službe skozi avtomatizacijo in orkestracijo,
  3. preglednost (procesna in stroškovna) čedalje bolj kompleksnih IT-okolij.

Podpora sodobnemu načinu poslovanja

NIL Cloud Management Platform odlikuje tehnična dovršenost in uporabnost, ki po funkcionalnostih intuitivno sledi čedalje zahtevnejšim poslovnim potrebam. Je prilagodljiva in razširljiva oblačna platforma, ki omogoča preobrazbo klasičnega podatkovnega centra v moderni računalniški oblak in sledi trendu prehoda v kompleksna večoblačna okolja.

Platforma omogoča celovito upravljanje informacijske infrastrukture. Ni več pomembno, od kod vzeti IT-vir, z večoblačno infrastrukturo in moderno upravljavsko platformo so uporabniki pri tovrstnih odločitvah svobodni, storitve IT so dostavljene hitro, pregled nad stroški pa dosegljiv v vsakem trenutku.