A sploh še lahko vzpostavite “enostavno” poslovno omrežje?

A sploh še lahko vzpostavite “enostavno” poslovno omrežje?

Kratek odgovor? Ne.

Omrežja so dandanes namreč tako močno vpeta v poslovanje in delo, da je večjih organizacijah praktično nemogoče vzpostaviti zares enostavno, pregledno in jasno omrežno topologijo. Mogoče v PowerPoint prezentaciji in brez poglabljanja v podrobnosti. To ni dobra novica za skrbnike omrežij, saj večja kompleksnost pomeni več težav.

Lahko pa si zmanjšate skrbi in vzpostavite (za vaše specifične razmere) čim bolj optimalno, jasno, varno in skladno omrežje. V predavanju smo predstavili rešitev Cisco DNA Center in kako ta skrbnikom omrežij olajša delo: poenostavi spremljanje naprav in uporabnikov, opozarja na območja (prevelike) kompleksnosti ter predlaga koristne spremembe.

Predavatelja: Mia Marolt, sistemska inženirka, in Daniel Pahič, svetovalni inženir, oba NIL

Predavanje je bilo posneto na Srečanju ključnih NIL-ovih strank 2022 (oktober 2022)