Cisco Partner

Cisco Partner

NIL-ov strokovni pristop in nezadržna predanost, da bi spadal v sam vrh informacijskih tehnologij, sta podkrepljena z dobrimi odnosi z vodilnim svetovnim proizvajalcem IT-opreme Cisco Systems.

Že od leta 1993 je NIL pooblaščeni izobraževalni center družbe Cisco Systems. Kot Cisco Platinum Learning Partner in Cisco Business Learning Partner je del najboljše mreže izobraževalnih podjetij za podatkovne komunikacije v panogi. O visoki kakovosti priča dejstvo, da lastne tečaje uspešno tržimo predvsem v tujini, med udeleženci pa najdemo strokovnjake mnogih evropskih ponudnikov telekomunikacijskih storitev in proizvajalcev komunikacijske opreme. Velik del na NIL-u razvitih specializiranih tečajev je odkupil Cisco, naši inštruktorji pa jih predavajo inženirjem v Ciscovih izobraževalnih centrih, pri partnerjih in pri zahtevnih strankah povsod po svetu. NIL-ovi razvojni strokovnjaki in inštruktorji s kakovostjo razvitih in predavanih tečajev neposredno vplivajo na standarde izobraževanja s področja komunikacij po svetu.

Cisco Gold Certified Partner je najvišji naziv, ki ga podjetje Cisco podeljuje svojim partnerjem za doseženo raven znanja in storitev, tako na tehničnem kot na prodajnem področju. NIL je eno redkih podjetij v regiji Adriatic in celo v svetu, ki dosegajo vrhunske Ciscove standarde, ki so pogoj za pridobitev naziva Gold Partner. Gre za zahteve po strokovnjakih z najvišjimi certifikacijami v branži, visoki kakovosti storitev in po doseganju visoke stopnje zadovoljstva strank.

NIL je Ciscov Gold Partner že od leta 1995 in certifikacijo redno obnavlja tako s preverjanjem znanja svojih strokovnjakov na mednarodnih izpitih, kot tudi organizacije in podpore.

NIL ima tudi naziv Cisco Integrator Partner. Naziv je mogoče pridobiti samo s povabilom, izpostavlja pa partnerje, ki povezujejo svoje rešitve in storitve s Ciscovimi. NIL je povabilo prejel predvsem zaradi uspešne uporabe rešitve Cisco Network Services Orhestrator (NSO) v svojem portfelju storitev avtomatizacije in orkestracije omrežij za telekomunikacijske operaterje. Status Cisco Integrator Partner predvsem dokazuje, da imamo vzpostavljene procese in znanje za implementacijo zahtevnih integracijskih storitev, ki uporabnikom prinašajo konkretne poslovne koristi. Naziv poudarja NIL-ove kompetence s področja razvoja programske opreme, poznavanje NETCONF/YANG, API-integracij ter naše izkušnje s kompleksnimi omrežji in podatkovnimi centri. Prav tako poudarja NIL-ovo razumevanje telekomunikacijskih okolij in poznavanje tehnologij programsko-definiranih ter virtualiziranih omrežij.