Pravni vidiki kibernetske varnosti (1. del)

Pravo in kibernetska varnost

Leta 2018 je internet uporabljalo že skoraj štiri milijarde ljudi. Število uporabnikov in povezanih naprav se izjemno hitro povečuje. Po ocenah strokovnjakov bo leta 2022 na internet povezanih že šest milijard ljudi in več kot 200 milijard pametnih naprav. Ta eksplozija povezljivosti poleg mnogih koristi ponuja tudi neštete priložnosti za kibernetske napade, ki organizacijampovzročajo veliko škodo. Po nekaterih ocenah kibernetski napadi svetovno ekonomijo letno stanejo okoli 600 milijard dolarjev. Poleg poslovne škode imajo kibernetski vdori in varnostni incidenti (vdori) tudi zelo resne pravne posledice: visoke globe, odškodninsko odgovornost ali stečaj.

V prispevku sta mag. Jure Planinšek, vodja pravne pisarne na NIL-u, in Tadej Skok, študent magistrske stopnje na PF Ljubljana, predstavila ključna pravna vprašanja zagotavljanja kibernetske varnosti in podajala pregled ključne zakonodaje s stališča skladnosti poslovanja.

Vir: Pravni vidiki kibernetske varnosti (1. del), Jure Planinšek in Tadej Skok, Pravna praksa št. 7/2019, str. 16-18, © 2019 LEXPERA – Vse pravice pridržane

Preberite članek

Pravni vidiki kibernetske varnosti (2. del)

V drugem delu članka Jure in Tadej predstavljata ključne ukrepe za zagotavljanje kibernetske varnosti v obliki organizacijskih in tehničnih ukrepov. Opozarjata, da je sodelovanje med IT-oddelki in pravno službo zelo pomembno za zagotovitev pravilnega spremljanja delovanja sistema, osveščanje uporabnikov o nevarnostih in ob pripravi načrtov ravnanj ob vdorih.

Preberite članek