Oblačnost – Obeti za Slovenijo

Tako kot velja za klimatske pojave, se tudi na področju računalniških oblakov in podatkovnih centrov dogajajo korenite in bliskovite spremembe. Pojavljajo se novi ponudniki, obstoječi se umikajo in/ali preoblikujejo svoje ponudbe. Zelo težko je razumeti to dinamiko in se odločati o razvoju IT-okolij.

V predavanju Oblačnost – Obeti za Slovenijo je Robert Turnšek zato predstavil naše izkušnje z izvedenih projektov ter prednosti in slabosti različnih pristopov. Prav tako je tudi pojasnil, v katero smer bo področje podatkovnih centrov in oblakov šlo v prihodnje.

Posnetek je nastal na konferenci Srečanje ključnih NIL-ovih strank 2019.