Neprekinjeno (ne)zaupanje

Arhitektura Zero Trust

Sodobno poslovanje je v smislu načinov dela (uporabnikov) ter IT-sistemov zelo dinamično in kompleksno. Če želite v takih okoljih vzpostaviti učinkovit sistem kontrole dostopa, vpeljava overjanja uporabnikov ob priklopu na notranje omrežje organizacije in šifrirane VPN povezave niso dovolj. Pravice dostopa do podatkov in segmentov omrežij se morajo dodeljevati dinamično, glede na kontekst dostopa do želenih informacij. Eden od učinkovitejših pristopov, s katerim lahko to dosežemo, je Zero Trust oziroma omogočanje dostopa do podatkov v skladu z načelom najmanjših pravic. Ta z uporabo tehnologij kot so več-faktorsko overjanje, programsko definirana omrežja, kriptiranje podatkov in analitika nudi optimalno varnost – ne glede na to, kje se nahajata uporabnik ali želeni podatek. V predavanju je Stojan Rančić pojasnil, kako arhitekturo Zero Trust udejanite v praksi s pomočjo tehnologij Cisco in tako zagotovite varno, dinamično in hkrati nadzorovano IT-okolje.

Posnetek je nastal na konferenci Srečanje ključnih NIL-ovih strank 2019.