Kdo zares rabi Threat Intelligence?

Kako z varnostno-obveščevalnimi podatki optimiziramo našo zaznavo in odziv ter obvladujemo tveganja?

Digitalni svet nam prinaša številne izboljšave glede uporabnosti različnih storitev. Vendar ne za kakršnokoli ceno. Z aktivnim bivanjem v digitalnem svetu puščamo odtis ter se izpostavljamo neznanim tveganjem. Z vsakim dejanjem na splet nalagamo nove podatke o sebi ali naši organizaciji, zlonamerneži pa potem te podatke lahko izrabijo. Varnostno-operativni centri dnevno analizirajo tisoče takšnih dogodkov in poskušajo ločiti nedolžna dejanja od potencialnih groženj za vas ali organizacijo, v kateri delate. Z uporabo relevantnih varnostno-obveščevalnih podatkov lahko optimiziramo procese zaznave ter s tem zmanjšamo čas zaznave. Prav tako se lahko precej hitreje odzovemo na incidente in jih uspešno obvladujemo. S kvalitetnimi varnostno-obveščevalnimi podatki lahko ustrezno obvladujemo tveganja in smo vedno pripravljeni na potencialno grožnjo.

Predavanje je bilo posneto na konferenci Infosek 2022 (september 2022).