Boljše informacije pomenijo manj težav

NIL Monitor 2.0

Z rešitvijo NIL Monitor že 10 let pomagamo našim strankam izvajati neodvisen nadzor in vpogled v delovanje njihov omrežij in IT-infrastruktur. Rešitev smo nadgradili in sedaj poleg naprav omogoča še spremljanje povezljivosti, fizične in virtualne infrastrukture ter aplikacij. Nov NIL Monitor tako zagotavlja celovito spremljanje delovanja vaših IT-storitev.

V predavanju sta Anže Bajde in Robert Beranek predstavila nove funkcionalnosti rešitve in njene prednosti: hitrejša in natančnejša identifikacija tehničnih težav, prepoznavanje problematičnih trendov, alarmi in preprečevanje težav, celovit vpogled v IT-okolje na enem mestu in posledično manj težav, zadovoljnejše uporabnike ter nižje stroške z administracijo.

 

 

Posnetek je nastal na konferenci Srečanje ključnih NIL-ovih strank 2019.