Arhitektura Zero Trust in Microsoft

Microsoft in Zero Trust Architecture

Koncept Zero Trust Architecture (ZTA) v moderna IT-okolja vpeljuje neprekinjeno overjanje in avtorizacijo dostopa do lokalnih omrežij, podatkov ter poslovnih procesov – s ciljem dodeljevanja natančno definiranega nivoja dostopa ter ohranjanja varnosti v razpršenih poslovnih okoljih. V predavanju je Stojan Rančić, IT arhitekt na NIL-u, predstavili ključne gradnike okolij ZTA ter kako jih vzpostaviti z uporabo Microsoftovih tehnologij.

 

 

Posnetek je nastal na strokovnem srečanju Microsoftove novosti na področju kibernetske varnosti.