Platforma NIL Cloud Management

Imate težave z upravljanjem procesov v vedno bolj kompleksnem IT okolju? Bi želeli optimizirati dostopnost in porabo virov z učinkovito avtomatiziranimi procesi? Pri tem pa se izognete vezanosti na dobavitelja? Ja, vse to je mogoče.

NIL Cloud Management Platform odlikujeta tehnična dovršenost in uporabnost, ki po funkcionalnostih intuitivno sledita vedno zahtevnejšim poslovnim potrebam. Gre za prilagodljivo in razširljivo oblačno platformo, ki omogoča preobrazbo klasičnega podatkovnega centra v sodoben računalniški oblak, hkrati pa se prilagaja trendom prehoda v kompleksno več-oblačno okolje.

Upravljanje več-oblačnega okolja z enega mesta

Ker imajo mnoga podjetja še vedno ogromno svojega poslovanja vezanega na lokalno infrastrukturo, smo na NIL-u razvili platformo, s katero je mogoče na enem mestu enostavno in hitro upravljati lokalno infrastrukturo in jo razširiti – bodisi celovito ali delno – v javne oblačne prostore. Torej, ne glede na to, ali gre za zasebne ali javne oblake, NIL Cloud Management Platform povezuje in upravlja vse.

Hitra odzivnost storitev IT je ključ do uspeha 

V sodobnem poslovnem svetu je dandanes v poslovanju ključno hitro prilagajanje in učinkovito upravljanje, pri čemer je poudarek  na  agilnem  in  stroškovno  preglednem  pristopu.  Največji  izziv  sodobnega  časa  je  namreč  prav  obvladovanje stroškov, ki nastajajo pri uporabi oblačnih storitev, kar ob pomanjkanju usposobljenih IT strokovnjakov niti ni presenetljivo.

Prednosti NIL Cloud Management Platform

  • Ena platforma za celovito upravljanje okolja skozi storitveno tržnico
  • Izboljšanje odzivnosti in učinkovitosti IT-službe skozi avtomatizacijo in orkestracijo
  • Procesna in stroškovna preglednost vedno bolj kompleksnih IT-okolij z možnostjo integracije z zunanjimi sistemi (SIEM, XDR, EDR, ITSM…)

Zakaj NIL, del skupine Conscia?

  • Zaščita obstoječih naložb: Uporaba večjega dela obstoječe IT-infrastrukture, ki ne zahteva posegov v obstoječo aplikativno programsko opremo.
  • Zaščita pred priklenjenostjo na dobavitelja: Enotna uporabniška izkušnja pri uporabi obstoječih podatkovnih centrov in javnih oblakov različnih ponudnikov zagotavlja enostavnejši prenos IT-virov iz enega računalniškega oblaka na drugega.
  • Zadovoljstvo naših strank: Stranke z različnih trgov in geografskih območij nam zaupajo pri načrtovanju, implementaciji, vzpostavitvi, podpori in upravljanju njihovih ključnih zasebnih in hibridnih oblačnih okolij.

Prav NIL Cloud Management Platform odpira nove možnosti za IT zaposlene in temeljito preoblikuje  poslovne procese z zmogljivim orkestracijskim in avtomatizacijskim orodjem, ki se integrira v obstoječo infrastrukturo stranke. To omogoča podjetjem optimizacijo IT operacij in hitro dostavo IT-storitev – kar je nekoč trajalo več mesecev, je z NIL Cloud Management Platform mogoče doseči v le nekaj urah, celo minutah. Končni uporabniki namreč hitro pridobijo potrebne vire prek intuitivnega  samopostrežnega portala. Na njem lahko ustvarijo, spreminjajo in odstranijo različne IT-vire (navidezni strežniki, varnostne kopije, delilniki  bremena, požarne  pregrade). Z več-oblačno infrastrukturo in sodobno upravljavsko platformo postanejo uporabniki svobodni pri odločitvah o uporabi  IT-virov, saj so storitve hitro dostavljene, pregled nad stroški pa dosegljiv v vsakem trenutku.

Rezervirajte svojo predstavitev že danes.

Svoj predstavitveni termin rezervirajte na cloud@nil.com ali spodaj.

REZERVIRAJTE ZDAJ