IndustrialSpyder™ – Celovita analiza industrijskega okolja

Analiza in spremljanje proizvodnje na podlagi IOT tehnologije v okviru smernic Industrije 4.0

IndustrialSpyder™ je inovativna, prilagodljiva in integrirana platforma za industrijsko analitiko in služi kot hrbtenični sistem digitaliziranega podjetja. Vzpostavitev robustne, visoko zmogljive podatkovne integracije najrazličnejših virov in strank v industrijskem okolju ter izgradnja namenskega shranjevalnega sloja postavljata temelje za samo digitalizacijo.

IndustrialSpyder™ kot integriran sistem za spremljanje proizvodnje v realnem času omogoča spremljanje signalov s strojev ter spremljanje gibanja zaposlenih in orodij v proizvodni hali. Signale prevaja v dogodke s pomočjo tehnologije IoT (Internet of Things; internet stvari) in dogodke lansira v osrednjo platformo, ki je prilagodljiva in vzdržljiva ter tako omogoča prenos znatnih količin podatkov.

IndustrialSpyder™ je zasnovan za širok nabor posameznikov, ki delajo v industrijskem okolju. Uporabljajo ga zaposleni v proizvodnji, vodje izmen, interni IT oddelki in management industrijskega obrata.

Prednosti uporabe sistema IndustrialSpyder™

V realnem času dostopni kazalniki in informacije sistema IndustrialSpyder™ omogočajo takojšnji odziv. Prepoznavanje in obravnavo področij, kjer je potencialno potrebno izboljšanje učinkovitosti, omogočajo razni izračunani KPI-ji, ki vam pomagajo sprejeti ozaveščeno odločitev.

Ne glede na to, za katero panogo gre, so najpomembnejši deležniki sistema IndustrialSpyder™ običajno vodje izmen, vzdrževanja in proizvodnje. Rešitev IndustrialSpyder™ prinaša naslednje prednosti:

 • Boljšo kontrolo celotne proizvodne linije,
 • Zmanjšanje števila zastojev (in krajši čas reševanja zastojev),
 • Optimizacijo časa, potrebnega za vzdrževanje,
 • Personalizacijo osnovne nadzorne plošče uporabniškega vmesnika,
 • Izboljšano meritev učinkovitosti in produktivnosti zaposlenega v času izmene,
 • Izboljšan nadzor nad znanji, potrebnimi za upravljanje s stroji in posledično manj nesreč na delovnem mestu in škode na strojih,
 • Sistem sledi načelom Industrije 4.0.

Kako deluje IndustrialSpyder™?

Osredotočeni smo na proizvodno linijo stranke. Izmerimo in analiziramo lahko neomejeno število parametrov, ki jih zberemo iz industrijskega okolja z uporabo že dostopne merilne tehnologije. Vse informacije in kazalnike smo združili v en uporabniški vmesnik, ki uporabniku priročno omogo
a dostop do ustreznih in popolnih informacij.

Integracije in partnerska mreža

Preko naše partnerske mreže lahko pokrijemo širok nabor merilnih orodij in integriramo zbrane podatke. Hkrati lahko v svojo rešitev vključimo tudi novo tehnologijo, v kolikor je to ključnega pomena za stranko. Sistem je mogoče integrirati z obstoječimi sistemi, ki se uporabljajo v podjetju (na primer s sistemom SAP, sistemom Špica, ipd.), podatki pa so dodatno zavarovani s tehnologijo blockchain.

Zbiranje podatkov

Kako torej zberemo podatke? Obstaja mnogo ponorov podatkov, na katere računamo, kjer so najbolj pogosti sledeči:

 • MES, ERP (SAP)
 • Dnevniki strojev / baze podatkov (SCADA)
 • IoT sistem
 • LAN prehod za stare (analogne) stroje
 • Spremljanje položaja virov (prisotnost zaposlenih v proizvodni hali, logistični premiki orodij, itd.)

Za uspešno zbiranje podatkov in obdelavo strankinih delovnih tokov v naši rešitvi uporabljamo t.i . Enterprise MQ Bus, ki sloni na Kafki. Ta omogoča obdelavo in začasno shranjevanje velikih količin podatkov, ki prihajajo z visoko frekvenco. Tehnologija je prilagodljiva in robustna, zaradi česar je investicija primerna za prihodnje razširitve.

Uporaba sistema – od podatkov do informacij

Iz zbranih podatkov v sistemu IndustrialSpyder je mogoče ustvariti veliko informacij, zbrane informacije pa so odvisne od dejanskega okolja in potreb stranke. Na voljo je nekaj tipičnih KPI-jev, ima pa stranka možnost razširitve nabora izračunanih kazalnikov po svojih potrebah – sistem takšne prilagoditve namreč omogoča.
Tipični kazalniki, ki jih sistem že vsebuje, so informacije o statusu virov v proizvodni hali v realnem času, analitične meritve (ISO 22400 KPI-ji: OEE, TPM, SMED), sistem alarmov, itd. Ko so podatki na voljo, lahko sistem zagotovi tudi poglobljeno analizo pretekle dejavnosti skupaj z najpogostejšimi KPI-ji, povezanimi s proizvodnjo: OEE, TPM, SMED, matrike znanj in več.

Na voljo so dodatne razširitve, da bodo izmerjeni kazalniki še bolj relevantni za poslovanje:

 • Integracija zunanjih strank (dobavitelji…)
 • Planiranje optimalnih timov zaposlenih
 • Optimizacija planiranja in razporeditev
 • Napovedna analitika (kakovost, vzdrževanje,…)

Ni potrebe po spremljanju zaposlenih v proizvodni hali? Implementacijo sistema IndustrialSpyder brez težav izvedemo samo na strojih in orodjih.

Preberi več
Read less

O NIL-u & Analitici

NIL je mednarodno uveljavljen ponudnik naprednih rešitev in storitev s področij podatkovnih centrov, omrežij, računalništva v oblaku in informacijske varnosti za poslovna in industrijska okolja, državno upravo, javne institucije in ponudnike telekomunikacijskih storitev. Za svoje stranke povečujemo vrednost poslovanja s svetovalnimi storitvami, storitvami upravljanja, sistemsko integracijo in izobraževanji. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989, danes pa smo z rešitvami in lokalnimi predstavniki prisotni po vsem svetu. NIL danes zaposluje več kot 180 strokovnjakov. NIL je del danske skupine Conscia Holding A/S.
Analitica je podjetje za razvoj programske opreme in svetovanje, ki združuje strokovno znanje s področja naravoslovja in tehnike s poglobljenim znanjem informacijske tehnologije. V Analitici menimo, da IT projekti v kompleksnih okoljih zahtevajo poglobljeno strokovno znanje s področij, ki jih pokriva posamezni projekt.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS

Evropska Unija Evropski sklad za regionalni razvoj