Štefan Dominko

Vodja NOC

Štefan Dominko vodi skupino IT-ahitektov in razvijalcev poslovanja, ki je odgovorna za prepoznavanje in osvajanje tehnologij, rešitev in znanj, na katerih NIL gradi konkurenčno prednost na trgih. Najpomembnejše dejavnosti skupine so iskanje strateških poslovnih partnerjev in priložnosti ter podpora predprodajnim aktivnostim pri ključnih strankah. Na najbolj kompleksnih projektih pa prispeva skupina IT-arhitektov svoje znanje tudi pri izvedbenih nalogah.

Vodenje vrhunskih strokovnjakov, ki so vsi priznane avtoritete na svojem področju, je Štefanu v ponos, a hkrati tudi izziv in odgovornost; skrbi za povezanost članov ekipe, komunikacijo z ostalimi oddelki in za zagotavljanje napredka pri delu ter doseganju zastavljenih ciljev. Še posebej se trudi ohranjati visoko motiviranost vseh članov in odlično sodelovanje ekipe, saj lahko le tako zagotavljajo brezhibno izpeljane projekte, ki so NIL-u in strankam v ponos.