Jernej Galjanič

Analitik kibernetske varnosti

Jernej je na NIL-u analitik kibernetske varnosti, njegova glavna naloga v varnostno operativnem centru je odkrivanje in preprečevanje varnostnih incidentov. Poleg tega je kot skrbnik (Technical Account Manager) pri več strankah odgovoren za komunikacijo in usklajevanje z njihovimi ekipami. Trenutno sodeluje pri integraciji orodja Kenna Security z obstoječimi sistemi varnostno operativnega centra, s čimer bo znatno izboljšano ocenjevanje kritičnosti ranljivosti pri strankah. Kot diplomirani inženir elektrotehnike, pridobljen na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, Jernej združuje teoretično znanje z praktičnimi izkušnjami. Poleg tega sta njegovi strokovnosti in predanosti dodatno priznanje dala pridobljena certifikata SC-200 in OSDA, ki potrjujeta njegovo znanje na področju kibernetske varnosti. Jernej se ne zadovolji zgolj z obstoječimi znanji, temveč stremi k nenehnemu izobraževanju in rasti v svojem hitro razvijajočem se področju. Njegov pristop k delu odraža kombinacijo tehnične dovršenosti in inovativnosti, kar mu omogoča, da se učinkovito sooča z izzivi na področju kibernetske varnosti.