Delo na NIL-u

Znanje – najpomembnejša vrednota

Če znanja ves čas ne izboljšujemo, postavljamo pod vprašaj in krepimo, to preprosto izgine.
Peter Drucker

Kovačeva kobila ni vedno bosa, saj je znanje najpomembnejša vrednota na NIL-u. Zaposlenim zato pomagamo pri razvoju lastnih sposobnosti in kompetenc, praktično znanje pa dokazujejo v najzahtevnejših projektih doma in v tujini.

Najboljša zamisel zmaga

V inženiringu ni primadon.
Freeman Dyson

Svoje inovativne zamisli preizkušamo s pomočjo vrhunske opreme. Naš »kotiček za razmišljanje« je namenjen oblikovanju novih zamisli. Te se pogosto porajajo prav tedaj, ko se zaposleni sproščajo, na primer ob igri namiznega nogometa.

Komunikacija je ključnega pomena

Komunikacija je kot vez med ljudmi ključnega pomena za uspešno zasebno in poklicno življenje.
Paul J. Meyer

Brez dobih odnosov med zaposlenimi in vodstvom ni dobrih poslovnih rezultatov. Skupni izleti, druženja ob kavi (pred, med ali po delu) in seveda obvezno tikanje med vsemi zaposlenimi prispevajo k sproščenosti, medsebojnemu zaupanju in kolektivnemu duhu.

Timsko delo

S talentom zmagujemo na tekmah, s skupinskim delom in pametjo pa dobivamo prvenstva.
Michael Jordan

Da več glav več ve pravi že stari rek, pa tudi kompleksnost naših projektov skoraj po pravilu zahteva več kot enega človeka. Spodbujamo aktivno in odkrito sodelovanje ter kreativno atmosfero v delovnih ekipah, kar vodi do uspešnih rezultatov in produktov.

Prilagodljiv delovni čas

Da postanemo resnično prilagodljivi, ni dovolj le spremeniti pogleda na to, kdo po našem mnenju je dober delavec in kdo ne, temveč moramo vodje na vseh ravneh učiti prepoznavati razliko med številom opravljenih ur in kakovostjo opravljenega dela.
Madeleine M. Kunin

Ni pomembno, kje in kdaj delaš. Pomembno je, kako dobro ti gre delo od rok. Naši zaposleni lahko svoje delo opravljajo tudi od doma. Če narava projekta to dovoljuje, pa si lahko tudi svoj delovnik prikrojijo tako, kot jim najbolj ustreza. Ustvarjalnost tako pride kar najbolj do izraza.

Nagrade, ki spodbujajo

Nagrada za dobro opravljeno delo pomeni priložnost, da storimo še več.
Jonas Salk

Zavedamo se, kako zelo so za uspešnost podjetja pomembni zavzeti sodelavci, zato zaposlene tudi ustrezno nagrajujemo.