Conscia je v poslovnem letu 2022 z odlično prodajo dosegla 19-odstotno rast prihodkov

V poslovnem letu 2021/22 je Conscia utrdila svoj močan položaj na trgu s solidno organsko rastjo po tehnologijah in vseh geografskih območjih, zlasti v skandinavskih državah.

»Naša prodajna organizacija deluje zelo dobro, saj ima koristi od medsebojne prodaje in učenja, pozicionirali smo se kot močan partner na vseh naših trgih za vse glavne dobavitelje, kot so Cisco, VMware in Palo Alto, ter za stranke. Z drugimi besedami, resnično izkoriščamo moč poenotenega pristopa One Conscia za pridobivanje tržnih deležev,« pravi izvršni direktor Erik Bertman.

Conscia je okrepila svoj položaj na evropskem trgu na področju varnih omrežij, kibernetske varnosti in infrastrukture v oblaku. To je dosegla na podlagi rasti ponudbe upravljanih storitev in z izkoriščanjem geografskega odtisa celovitih rešitev, vzpostavljenih z rastjo in konsolidacijo v zadnjih letih.

»Naši rezultati za leto 2022 potrjujejo, da smo na dobri poti, da postanemo vodilni strokovnjaki za IT na evropskem trgu na področju omrežij, kibernetske varnosti in rešitev v oblaku. Kratkoročno je naša strategija nadaljevanje širitve naših rešitev in storitev na vseh trgih ter izkoriščanje celotne ponudbe in kompetenc v skupini Conscia. Pri tem smo bili doslej zelo uspešni,« je dodal Erik Bertman.

Poudarki

  • Prihodki so se povečali za 19 % na 440 milijonov EUR (2020/21: 370 milijonov EUR).
  • Visoka organska rast prihodkov, ki temelji na zelo močni uspešnosti v Skandinaviji, dvomestni rasti v storitvah in višji rasti od pričakovane v rešitvah.
  • Normalizirana EBITDA je znašala 47 milijonov EUR (2020/21: 42 milijonov EUR), kar je vodilo v stabilno normalizirano 11-odstotno EBITDA maržo, kljub izzivom v dobavnih verigah
  • Rekordno visok obseg naročil.
  • Za poslovno leto 2022/23 Conscia pričakuje visoko enomestno organsko rast prihodkov in nekoliko večjo rast normalizirane EBITDA, brez upoštevanja akvizicij.

Za več informacij o letnem poročilu, obiščite conscia.com

Erik Bertman, Chief Executive Officer, Conscia A/S