Na štiri oči z NIL-ovim študentom

Jan Pipan

Tokrat smo se pogovarjali s študentom Janom Pipanom, ki se je NIL-u pridružil v okviru opravljanja prakse v sklopu študija, nadaljeval pa s študentskim delom v oddelku Podatkovni center in oblak. Zaupal nam je, kako je izgledal razgovor v času pandemije, kako je prišel do študentske zaposlitve na NIL-u in katera delovna izkušnja se mu je zdela najbolj zanimiva.

Koliko časa že delaš kot študent na NIL-u in kaj točno zajema tvoje delo?

NIL-u sem se pridružil pred približno enim letom. Sem del tehnične ekipe in delam na področju Data Center & Cloud (op. p. Podatkovni center in oblak). Večino delovnega časa preživim na terenu, kjer opravljam razna dela pri strankah.

Kje študiraš? Ali se ti zdi balansiranje študija in dela zahtevno?

Trenutno obiskujem prvi letnik magisterija na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, smer informacijsko komunikacijske tehnologije.

Usklajevanja študija in dela ni težko, že zaradi narave mojega dela. S strankami najprej uskladim termin obiska, ki ustreza tako meni kot njim, zato si lahko delo na terenu organiziram tako, da se mi ne prekriva s študijskimi obveznostmi. Tekom semestra lahko obiskujem vsa predavanja in vaje, na NIL pa pridem takrat, ko mi časovno uspe. Prisotnost na delu je stvar dogovora, je pa NIL pri tem zelo razumljiv, kar mi je v pomoč pri lažjem usklajevanju študija in dela. Na začetku so mi tudi rekli, da me spodbujajo, da najprej uredim študijske obveznosti in se potem posvetim delu.

Ali misliš, da te je tvoj študij dovolj pripravil na delo v IT industriji?

Tekom študija sem pridobil osnovno znanje, ki mi je na začetku vsekakor koristilo pri razumevanju osnov pri mojem delu, vendar pa sem se moral veliko stvari tudi naučiti. Kljub temu menim, da bi morali študentje pridobiti več praktičnega znanja že tekom študija, in ne šele z delom v IT industriji po dokončanem študiju.

Kdaj in kako si vedel, da si želiš delati na IT-področju?

Že v otroštvu sem precej časa preživel za računalnikom, hkrati pa mi je dobro šla tudi matematika. Zato sem se po končani gimnaziji odločil, da bom šolanje nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko, tekom študija pa sem ugotovil, da me zanimajo predvsem informacijsko komunikacijske tehnologije.

Kako si prišel do študentske zaposlitve na NIL-u?

Najprej sem na NIL poslal prošnjo za opravljanje prakse v sklopu študija. Takrat so mi odgovorili, da iščejo študente za daljše časovno obdobje oz. dolgoročno sodelovanje, kar mi je bila tudi sicer prioriteta. Takrat sem ravno zaključeval dodiplomski študij in še nisem vedel, ali bom nadaljeval študij na magisteriju, zato me je zanimalo tudi dolgoročno sodelovanje.

Za posredovanje prošnje na NIL sem se odločil zato, ker so na fakulteti večkrat omenjali NIL, poleg tega pa je bilo podjetje omenjeno tudi na seznamu potencialnih podjetij za opravljanje prakse. Najprej sem poslal prošnjo za delo v kateremkoli oddelku, kjer bi me lahko sprejeli, nato pa smo se na podlagi mojih interesov dogovorili za delo v oddelku Podatkovni center in oblak. Pred posredovanjem prošnje se nisem predhodno pozanimal, ali imajo razpisano prosto delovno mesto za študenta, ampak sem kasneje ugotovil, da so imeli ravno takrat aktiven tudi razpis za delo v oddelku, v katerem sem nato opravljal prakso in v katerem delam še danes.

Ali se spomniš razgovora za delovno mesto na NIL-u?

Razgovor sem imel v času pandemije, tako da je potekal online, zato je bilo vse skupaj malo nenavadno (smeh). Na razgovoru sta bila prisotna kadrovica in vodja tehnične ekipe, ki sta me vprašala, kaj študiram, kaj me zanima in kako hitro se lahko naučim nečesa novega. V spominu mi je ostalo predvsem to, da ni bilo poudarka na tem, kaj vse že znam, ampak bolj na tem, kako hitro se lahko naučim nečesa novega. Pred razgovorom sem bil sicer malo živčen, ampak sem se potem sprostil, ker je bilo vzdušje na razgovoru zelo sproščeno. Zanimivo se mi je zdelo, ko so na začetku predlagali, da se tikamo.

Kako so izgledali tvoji prvi dnevi na NIL-u?

Veliko učenja. Prvi teden sem se večino časa učil, spoznaval nove tehnologije ter veliko novih pojmov. Kasneje sem nekajkrat šel na teren s svojim mentorjem, če je bilo pri strankah potrebno kaj zamenjati, ali pa sva delala v Data Centru (op. p. podatkovnem centru) s fizično opremo.

Omenil si svojega mentorja – kako deluje mentorski program na NIL-u?

Prvi dan so mi dodelili mentorja, ki mi je dal začetna navodila, s čim naj se seznanim in kaj naj se naučim. Dajal mi je tudi razne naloge v podatkovnem centru, pri katerih me je usmerjal in mi pomagal, na začetku pa sva skupaj hodila tudi k strankam, na teren. Mentor je bil oseba, ki me je vodila skozi proces uvajanja in na katero sem se lahko vedno obrnil, če sem potreboval pomoč ali če sem imel kakršnakoli vprašanja.

Kako na NIL-u skrbijo za tvoj razvoj?

NIL nam omogoča dostop do raznih izobraževalnih vsebin, med katerimi se sam največkrat poslužujem izobraževalne platforme Udemy, kjer so izbrani tečaji iz različnih področij. Prav tako nam NIL omogoča tudi razna interna izobraževanja – sam sem se udeležil izobraževanja “CCNA Bootcamp”, ki je namenjen začetni priprava kandidatov, ki želijo pridobiti Cisco CCNA certifikat. Izpitov za certifikate do sedaj še nisem opravljal, ampak nameravam v kratkem pridobiti enega izmed Pure Storage certifikatov. Sicer pa novo znanje najlažje pridobim skozi pogovor s sodelavci, ki so strokovnjaki na področjih, ki me zanimajo.

Kaj je tisto, kar najbolj ceniš kot študent na NIL-u?

Najbolj cenim fleksibilnost in to, da lahko delo prilagajam faksu. Všeč mi je tudi to, da se na NIL-u naučim veliko novih stvari in pridobivam znanje od sodelavcev, ki veliko vedo in imajo ogromno strokovnega znanja. Poleg tega pa so mi vedno pripravljeni pomagati.

Kaj je bila do sedaj najbolj zanimiva delovna izkušnja na NIL-u?

V obdobju, ko sem na NIL-u opravljal prakso, sem bil večino časa na terenu, pri strankah. Takrat sem precej časa preživel na cesti in prevozil velik del Slovenije. Delal sem pri strankah vse od Lendave do Kopra, obiskal sem tudi nekaj strank na Dolenjskem. To obdobje je bilo kar pestro in zanimivo.

Kateri del dneva ti je najljubši na NIL-u in zakaj?

Nimam najljubšega dela dneva na NIL-u, ker se dnevi med seboj precej razlikujejo. Moje zadolžitve so vsak dan malo drugačne, pri tem pa se pojavljajo različni novi izzivi, ki jih moram rešiti.

Kaj te je najbolj presenetilo pri študentskem delu na NIL-u?

Najbolj me je presenetila fleksibilnost in prilagajanje študentom. V nekaterih podjetjih namreč želijo, da študentje opravljajo delo določeno število dni na teden, na NIL-u pa mi je bila po začetnem uvajanju omogočena precejšnja fleksibilnost, kar mi je bilo že od samega začetka v pomoč pri lažjem usklajevanju študijskih obveznosti in dela.

Kaj bo naslednji korak v tvoji karieri na IT-področju?

Moja trenutna prioriteta je vsekakor dokončanje magisterija, na IT področju pa si želim kariero graditi na področju, na katerem trenutno delam. Predvsem se želim še bolj usmeriti v Cloud Computing (op. p. računalništvo v oblaku).

Kdo smo NIL-ovci?