Arhitektura Cisco Zero Trust

Kaj je arhitektura Cisco Zero Trust?

Koncept Zero Trust Architecture (ZTA) v moderna IT-okolja vpeljuje neprekinjeno overjanje in avtorizacijo dostopa do lokalnih omrežij, podatkov ter poslovnih procesov – s ciljem dodeljevanja natančno definiranega nivoja dostopa ter ohranjanja varnosti v  razpršenih poslovnih okoljih.

V predavanju je Stojan Rančić, IT-arhitekt, pojasnil ključne vidike pristopa ZTA in predstavil kako v praksi vzpostaviti varnostne mehanizme ZTA z uporabo tehnologij in rešitev podjetja Cisco.

 

 

Posnetek je nastal na konferenci GITEX 2019.