Vpliv nastajajočih tehnologij na podjetja prihodnosti