Novosti na področju upravljanja poslovnih omrežij

Kako učinkovito upravljati sodobna LAN in WAN poslovna omrežja?

Aktualne poslovne potrebe kot so digitalizacija procesov, razširljivost in fleksibilnost storitev ter obvladovanje kibernetskih tveganj, povzročajo upravljalcem klasičnih poslovnih omrežij nemalo težav. Ker v osnovi niso bila načrtovana za takšne zahteve, je upravljanje teh omrežij zahtevno in drago, uvajanje sprememb pa je v najboljšem primeru dolgotrajno. Hkrati to tudi povečuje možnost človeških napak in predstavlja potencialno varnostno tveganje.

V predavanju smo zato pregledali najnovejše pristope k upravljanju LAN in WAN poslovnih omrežij. Predstavili smo rešitvi Cisco DNA in SD-Access ter načine, kako lahko z njima povečate nadzor in preglednost nad svojim omrežjem, enostavno dodajate nove naprave ter zagotovite večjo varnost pred kibernetskimi napadi. V drugem delu predavanja smo se osredotočili na rešitev omrežij Cisco SD-WAN ter predstavili njene prednosti in možnosti uporabe.

 

 

Posnetek je nastal na konferenci Srečanje ključnih NIL-ovih strank 2019.