Do you PAW? (Why you should and how to do it)

V današnjih IT-okoljih postajata nadzor in zaščita identitet ključnega pomena, še toliko bolj pa to velja za privilegirane identitete. Ravno slabo zaščitene identitete so največkrat tarča, in velikokrat tudi uspešna vstopna točka, kibernetskih napadov. Tudi dandanes vse bolj razširjen varnostni koncept “Zero Trust” definira identitete kot enega ključnih gradnikov varnosti v okolju in svetuje njihovo pravilno zaščito in striktno omejevanje privilegijev.

V predstavitvi smo si pogledali, kako zaščititi Windows okolja in predvsem uporabo privilegiranih identitet z uporabo Priviliged Access Workstatons (PAWs). V teoriji in praksi smo si pogledali koncepte, kot so Active Directory Tiering, Priviliged Access Workstations, Least privilige access, ter kako jih vpeljati v vaše okolje.

Predavanje je bilo posneto na NT konferenci 2023 (september 2023).