Microsoft Azure

Microsoft Azure – Oblak za sodobna poslovna okolja

Microsoft Azure je odprta in fleksibilna platforma javnega oblaka, ki podjetjem ter organizacijam vseh velikosti zagotavlja storitve tipa platforma kot storitev (Platform as a Service – PaaS) in infrastruktura kot storitev (Infrastructure as a Service – IaaS). Platforma lahko gosti vaše poslovne aplikacije ali služi kot razvojno okolje, lahko pa jo povežete tudi z vašo obstoječo IT-infrastrukturo.

Vire za platformo Azure zagotavlja Microsoft preko mreže svojih podatkovnih centrov; ti se nahajajo tudi v Evropi, kar pomeni, da je zagotavljanje storitev preko platforme Microsoft Azure v skladu z evropsko zakonodajo o tajnosti in varovanju podatkov.

Zakaj Microsoft Azure s podporo NIL-a?

NIL je vodilni slovenski partner podjetja Microsoft za platformo Azure s statusom Azure Circle Partner ter prvo domače podjetje s certificiranim strokovnjakom Microsoft P-Seller (P-TSP) za področji zasebnega in hibridnega oblaka.

Je Azure prava platforma za vas?

Odgovor poiščemo skupaj. Pomagamo vam ovrednotiti smiselnost prehoda na platformo javnega oblaka Azure, ocenimo pravne vidike prenosa podatkov v javne infrastrukture ter seveda tehnološke vidike prenosa bremen in podatkov. Če skupaj ugotovimo, da je prehod na okolje Microsoft Azure za vas poslovno in tehnološko smiseln, vam zagotavljamo vso potrebno podporo ter vam omogočimo, da v največji meri izkoristite poslovne potenciale tega okolja.

Poslovne prednosti

 • Hiter prehod na novo platformo ter možnost priprave optimalnega poslovnega modela uporabe okolja Microsoft Azure.
 • Plačevanje glede na dejansko porabo (OPEX); vlaganja v lastno opremo zato niso potrebna (CAPEX), hkrati pa je izkoriščenost virov optimalnejša.
 • Odprtost in prilagodljivost platforme vam omogoča hiter razvoj aplikacij in storitev ter posledično hitrejši nastop na trgu.
 • Skladnost z evropsko zakonodajo o zagotavljanju varnosti podatkov.

Prednosti za IT

 • Platforma Azure podpira številne programske jezike in okolja za razvoj programske opreme ter aplikacij.
 • Visoka dosegljivost in zanesljivost vam omogočata, da na platformi Azure izvajate tudi kritične aplikacije.
 • Praktično neomejene strežniške in shranjevalne kapacitete.
 • Upravljana platforma vašim IT-strokovnjakom dopušča več časa za razvojne naloge in podporo vašemu poslu.

Lastnosti

 • Dosegljivost in zanesljivost – z dogovorom Service Level Agreement (SLA) Microsoft Azure zagotavlja 99,95 % dostopnost storitev, kar vam omogoča, da na platformi izvajate tudi kritične aplikacije. Azure vam omogoča tudi avtomatizirano posodabljanje operacijskih sistemov in aplikacij, zagotavlja sisteme za deljenje bremen (load balancing) ter mehanizme varovanja pred strojnimi napakami. Okolje vam omogoča tudi nadgradnjo vaših aplikacij brez prekinitve delovanja le-teh.
 • Odprtost – Azure podpira številne programske jezike in okolja za razvoj programske opreme ter aplikacij. Azurove programske knjižnice za odjemalce so prosto dostopne in gostujejo na platform GitHub.
 • Neomejene strežniške in shranjevalne kapacitete – Azure vam zagotavlja praktično neomejeno nadgradljivost in razširljivost, avtomatizirana samopostrežna platforma pa vam omogoča tudi enostavno prilagajanje virov vašim poslovnim potrebam.
 • Enostaven in nemoten prehod na infrastrukturo – NIL vam pomaga da odlične tehnične potenciale platforme Microsoft Azure kar najbolje izkoristite. Za vas lahko ovrednotimo smiselnost prehoda na platformo, ocenimo pravne in tehnološke vidike prehoda ter vam tekom celotnega procesa zagotavljamo vso tehnično pomoč in podporo.

Storitve

Virtualni strežniki Azure je platforma, ki se prilagaja vašim poslovnim potrebam. Zagotavlja vam hiter in enostaven dostop do virov ko ter koliko jih potrebujete.
Spletne aplikacije Azure vam ponuja varno in fleksibilno razvojno okolje za vse tipe spletnih aplikacij. Uporabite integrirana orodja ter ustvarite aplikacije brez nepotrebnega ukvarjanja z infrastrukturo.
Mobilne aplikacije Znotraj platforme Azure je razvoj nadgradljivih mobilnih aplikacij hiter in enostaven. Storitve kot so shranjevanje podatkov v oblaku, overitev odjemalcev ter masovno obveščanje uporabnikov so v okolju Azure stvar minut.
Razvoj in testiranje Azure vam omogoča hitrejši in cenejši razvoj aplikacij ter široke možnosti namestitve: v oblaku ali na lokalnih infrastrukturah.
Veliki podatki Pridobite nov vpogled v podatke ter se odločajte bolje. Orodje Azure HDinsight vam omogoča široke analitične možnosti ter operacije na veliki količini podatkov.
Večpredstavnost Orodje Azure Media Services vam omogoča enostavno ustvarjanje ter distribucijo večpredstavnostnih vsebin in rešitev na številnih platformah.
Shranjevanje, varnostno kopiranje in obnova podatkov Znotraj platforme Azure je poskrbljeno za varno shranjevanje podatkov, ustvarjanje varnostnih kopij ter možnost obnove podatkov v primeru večjih izpadov. Ta orodja je mogoče prav tako integrirati v vaše obstoječe IT-okolje.
Upravljanje uporabnikov in nadzor dostopa Azure Active Directory je visoko zmogljivo orodje za upravljanje z uporabniškimi profili. Lahko ga integrirate v tako v oblačne kot lokalne aplikacije, omogoča pa tudi večstopenjsko overjanje za kar največjo varnost.

 

S svetovanjem in podporo NIL-ove ekipe izkoristite vse potenciale platforme Microsoft Azure. Z veseljem se bomo pogovorili z vami o možnostih prehoda na platformo Azure.