Business productivity storitev (BPS)

Business productivity storitev (BPS)

Dodajamo vrednost vašim uporabnikom

 

Business Productivity Storitev (BPS) podjetjem pomaga do učinkovitejše rabe informacijske tehnologije Microsoft ter s tem povečanje produktivnosti zaposlenih in izboljšanje poslovanja celotnega podjetja.

Storitev je namenjena podjetjem, ki želijo:

 • dvigniti produktivnost svojih zaposlenih in s tem izboljšati poslovanje,
 • maksimalno izkoristiti potencial obstoječih informacijskih orodij,
 • zmanjšati tveganje pred nebeleženjem, dolgotrajnim iskanjem ali celo izgubo podatkov,
 • izboljšati zavzetost in pripadnost zaposlenih podjetju,
 • usmeriti IT-oddelke iz tehnično-operativnih nalog v strateške in produktivnostne naloge,
 • prihranjeni čas investirati v pomembne aktivnosti.

Poslovne koristi

Neposredne poslovne koristi storitve BPS:

 • Povečuje učinkovitost zaposlenih v podjetju, še posebej najbolj zasedenih strokovnjakov, ki lahko v krajšem času z uporabo pravih informacijskih orodij naredijo več.
 • Zmanjšuje neoptimalna opravila zaposlenih in s tem odpravlja produktivnostne luknje podjetja.
 • Zmanjšuje možnost procesnih napak in izgube podatkov s poenotenim beleženjem, projektnim vodenjem in uporabo enotnih metod hranjenja podatkov.
 • Izboljšuje komunikacijo in sodelovanje med zaposlenimi z uporabo modernih orodij za sodelovanje.
 • Povečuje zavzetost zaposlenih zaradi investicije v njihovo znanje in modernejših metod dela.
 • Povečuje veljavo IT-ja v očeh poslovnih uporabnikov zaradi usmeritve iz tehnoloških v bolj poslovne naloge.

V okviru storitve BPS strankam zagotavljamo poročila o izvedenih izboljšavah, poročila s prioritetami naslednjih korakov za izboljšave ter podroben prikaz prihrankov (ROI).

Kako to dosežemo?

Storitev BPS obsega:

 • skupinske delavnice z zaposlenimi: kratke, usmerjene, učinkovite, delavnice za produktivnostne skoke zaposlenih različnih poslovnih profilov (kadrovska služba, projektni vodje, prodaja, finance). Namen je spoznavanje obstoječega načina dela v oddelkih in prehoda na optimalnejše izkoriščanje obstoječih IT-orodij v posameznih oddelkih;
 • delo s posamezniki: izobraževanje posameznikov 1-na-1 z namenom odpravljanja posameznikovih ozkih grl;
 • delo z vodstvom: izobraževanje 1-na-1 za najbolj zaposlene vodilne posameznike z namenom odkrivanja in odpravljanja možnih produktivnostnih lukenj v posameznih oddelkih in neoptimalnih procesov med oddelki;
 • preobrazba IT-oddelka: usmerjanje strokovnjakov iz vrst IT-oddelka v smer poslovne produktivnosti. Njihova vloga se spremeni iz tehnično-operativnih opravil v nepogrešljive posameznike, ki poslovnim uporabnikom bistveno olajšajo vsakodnevno delo.

Matjaž Črv eden prvih v Sloveniji z nazivom Business Productivity Specialist (BPS)

Storitev BPS izvaja certificirani BPS strokovnjak Matjaž Črv. S svojim znanjem vam pomaga, da v vašem delovnem procesu čim bolje izkoriščate IT-tehnologijo, ki vam je na voljo, in pri tem delate hitreje in učinkoviteje. Skupaj z vami se prebija skozi izzive vašega podjetja s ciljem, da delate prave stvari na pravi način.

“Raziskave kažejo, da so zaposleni dejansko produktivni le dobro tretjino delovnega časa. To ne pomeni, da zaposleni v službi ne delajo, ampak to, da gre glavnina njihovega časa za korespondenco, iskanje informacij ter samo organizacijo dela in sodelovanja. Samo z optimizacijo teh aktivnosti in boljšo izrabo IT-orodij, ki jih imajo zaposleni na voljo, lahko znatno dvignemo učinkovitost zaposlenih. To in še več je storitev BPS, s pomočjo katere organizacije dosežejo, da zaposleni začnejo delati na učinkovitejši način.”
Matjaž Črv, Vodja razvoja poslovanja in certificiran izvajalec BPS storitev, NIL