BETTER, d.o.o.
V javni oblak brez enega zapleta

NIL-ov javni oblak Flex IT v podjetju Better

Podjetje Better iz Ljubljane razvija napredne programske rešitve za zdravstvo. So vodilno domače podjetje na področju zdravstvene informatike, njihovi najbolj znani projekti v Sloveniji pa so prav gotovo nacionalna elektronska zdravstvena kartoteka ter informacijska sistema Onkološkega inštituta in Pediatrične klinike.

Zaradi inovativnih in kakovostnih rešitev so se uveljavili tudi na mednarodnem prizorišču. Trenutno so prisotni na treh celinah in 16 trgih, vključno z Veliko Britanijo, Nizozemsko, Nemčijo, Francijo, Rusijo, Norveško, Švico, Finsko, Italijo, Avstralijo, Novo Zelandijo in Slovenijo. Trenutno zaposlujejo 130 strokovnjakov.

Kako do vrhunskega IT-okolja brez specializiranega IT-oddelka?

Better je izrazito razvojno usmerjeno podjetje z nadpovprečno dodano vrednostjo na zaposlenega. Glavnino strokovnega kadra sestavljajo programerji in razvijalci. IT-ekipa sistemskih administratorjev v podjetju je zelo majhna. Tudi v prihodnje želijo ohraniti takšno strukturo, osredotočenost na osnovno dejavnost in podporo strankam.

To ne pomeni, da jim informacijska infrastruktura ni pomembna. Ravno nasprotno. Ker so tehnološko podjetje, je IT-sistem za Better ključnega pomena. Primarno jim služi za razvoj in testiranje njihovih rešitev ter seveda za podporo strank in internih poslovnih procesov. Ker se Better hitro razvija, so se potrebe po IT-kapacitetah nenehno povečevale in zahtevale stalne posodobitve. Sčasoma je obseg dela dosegel raven, ki je z obstoječo ekipo niso zmogli več obvladovati. Po primerjavi več možnih rešitev in pristopov so se odločili za spremembo modela zagotavljanja internih IT-storitev oziroma za selitev v oblak.

»Podjetje raste in znašli smo se pred odločitvijo za konkretnejšo nadgradnjo našega informacijskega okolja. IT-infrastruktura je za naše poslovanje in razvoj eksistenčnega pomena, vendar imamo strokovnjake s tega področja polno zasedene s podporo našim strankam. Ko smo pregledali našo kadrovsko strukturo in visoke zahteve do IT-sistema, smo ugotovili, da je poslovno najbolj smiseln prehod na model najete in upravljane IT-infrastrukture oziroma javni oblak,« je prepričan Tomaž Gornik, CEO, Better.

Odtehtale so celovitost storitve, prilagodljivost in lokalna podpora

Pri izbiri poslovnega partnerja so primerjali tri ponudbe. Glede tehnološkega modela – popolni, najemni ali hibridni – so bili v podjetju Better odprti za predloge ponudnikov. Od teh so zahtevali natančno in celovito finančno konstrukcijo rešitve za vsaj pet let. Zelo pomembne pa so jim bile tudi zanesljivost, reference in strokovnost.

Glede na vsa merila so izbrali NIL-ovo rešitev javnega oblaka Flex IT oziroma model popolnega najema IT-okolja (ITaaS). Za rešitev so se odločili zaradi celovitosti in prilagodljivosti rešitve, odzivne podpore v slovenskem jeziku in splošnega razmerja cena-kakovost.

»Pomembno težo pri odločitvi za rešitev Flex IT pa je imela tudi, recimo temu, filozofija našega podjetja. Delujemo v zelo specializirani panogi programske opreme za zdravstvene sisteme in konkurenčni smo zaradi znanja. To vodi do vrhunskih rešitev in poslovnih uspehov. In kot nas stranke izbirajo zaradi zanesljivosti, kakovosti in inovativnosti, smo tudi mi pri odločitvi glede razvoja našega IT-okolja upoštevali popolnoma enaka merila. NIL je od vseh treh potencialnih partnerjev tem merilom najbolje ustrezal,« pravi Tomaž Gornik, CEO, Better.

Prehod v oblak brez težav- IT-stroški nižji za 25 %

Ker se je Better odločil za model popolnega javnega oblaka, je ena od ključnih faz projekta migracija obstoječega IT-okolja. Pred prehodom je bilo izvedenih kar nekaj strokovnih delavnic, ki so pripomogle k razumevanju okolja, procesov in načrta migracije. Posledično je ta potekala brez težav in brez prekinitev dela zaposlenih.

V podjetju Better menijo, da bodo v primerjavi z razvojem lastne IT-infrastrukture s Flex IT prihranili vsaj 25 %. Vso skrb in odgovornost za upravljanje je prevzel NIL. To je pomembno razbremenilo del njihovih razvojnikov, kar je bil eden od ključnih ciljev projekta.

Hkrati so v IT-oddelku podjetja Better strokovnjaki dobili tudi več možnosti za dolgoročnejši in bolj strateški pristop k IT-ju. Migracija v oblak Flex IT je bila tako le prvi korak. Že v bližnji prihodnosti želijo še učinkoviteje zavarovati poslovanje pred kibernetskimi grožnjami in zagotoviti celovito obrambo posla, predvsem razvojnega okolja. V Flex IT-u bo to lažje.