Slovenija – Sedež podjetja

NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o.Skrajšana firma:NIL d.o.o.

Baragova ulica 5
1000 Ljubljana
Kontaktni podatki
T: +386 1 4746 500
F: +386 1 4746 501

Leto ustanovitve: 1989
Registracija: vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 10.5.1989 pod reg. št. srg 457/89, 1/02073/00
Generalni direktor: Benedikt Ceglar

Davčna številka: SI88715370
Matična številka: 5286174

 

Kje nas najdete